Meklēt tet.lv

Līgumi un noteikumi
Privātuma politika
Vietņu un lietotņu lietošanas noteikumi
Citi dokumenti
Sakaru tīklu operatoriem
Vides un kvalitātes politikas

Privātuma politika

Vides politika

Mūsu vides vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu videi draudzīga.

Lai realizētu savus nodomus vides vadības jomā, mēs:

  • veicam pasākumus, lai taupītu elektroenerģiju, ūdeni, siltumu un degvielu;
  • samazinām patērēto papīra daudzumu un nododam to otrreizējai pārstrādei;
  • esam apzinājuši dažādus atkritumu veidus un tos atbilstoši savācam, nodrošinot, ka sadzīves atkritumi tiek nošķiroti no bīstamajiem atkritumiem vai tādiem, kas var saturēt bīstamas ķīmiskas vielas;
  • identificējam un ievērojam saistošās ārējās regulējošās prasības vides aizsardzības jomā;
  • analizējam mūsu sniegumu vides aizsardzības jomā, lai noteiktu uzlabojamās jomas un pilnveidotu vides vadības sistēmu.

Kvalitātes politika

Mūsu kvalitātes vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu vērsta uz labāko darbības praksi pasūtītāja prasību izpildei un nodrošinātu uzņēmuma vadības sistēmas stabilu darbību.

Lai realizētu savus nodomus kvalitātes vadības jomā, mēs:

  • apzināmies, ka drosmīgs, neatlaidīgs un atvērts darbinieks ir mūsu vērtība;
  • nodrošinām to, ka mūsu ieviestā un uzturētā kvalitātes vadības sistēma, kā arī mūsu saistības pret to tiek saprastas darbinieku vidū un izpildītas ikdienas darbā;
  • identificējam un ievērojam saistošās ārējās un iekšējās regulējošās prasības kvalitātes vadības jomā;
  • analizējam mūsu sniegumu kvalitātes vadības jomā, pārvaldām riskus, lai noteiktu uzlabojamās jomas un nepārtraukti pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu;
  • gādājam par kvalitatīvu risinājumu sniegšanu klientam, sadarbojoties ar materiālu piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem, jo kā vienu no svarīgākajiem savas darbības aspektiem esam izvirzījuši pilnīgu klienta vēlmju izpratni un realizāciju, kā arī klientu apmierinātību.