Līgumi un noteikumi
Privātuma politika
Vietņu un lietotņu lietošanas noteikumi
Citi dokumenti
Sakaru tīklu operatoriem
Kvalitātes politika

Privātuma politika

Kvalitātes politika

Mūsu kvalitātes vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu vērsta uz labāko darbības praksi pasūtītāja prasību izpildei un nodrošinātu uzņēmuma vadības sistēmas stabilu darbību.

Lai realizētu savus nodomus kvalitātes vadības jomā, mēs:

  • apzināmies, ka drosmīgs, neatlaidīgs un atvērts darbinieks ir mūsu vērtība;
  • nodrošinām to, ka mūsu ieviestā un uzturētā kvalitātes vadības sistēma, kā arī mūsu saistības pret to tiek saprastas darbinieku vidū un izpildītas ikdienas darbā;
  • identificējam un ievērojam saistošās ārējās un iekšējās regulējošās prasības kvalitātes vadības jomā;
  • analizējam mūsu sniegumu kvalitātes vadības jomā, pārvaldām riskus, lai noteiktu uzlabojamās jomas un nepārtraukti pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu;
  • gādājam par kvalitatīvu risinājumu sniegšanu klientam, sadarbojoties ar materiālu piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem, jo kā vienu no svarīgākajiem savas darbības aspektiem esam izvirzījuši pilnīgu klienta vēlmju izpratni un realizāciju, kā arī klientu apmierinātību.