Tet mājaslapas, lietotņu un citu Tet interneta vietņu lietošanas noteikumi

 

 

Noteikumos izmantotie termini un saīsinājumi

Tet - SIA Tet, vienotās reģistrācijas numurs: 40003052786, PVN maksātāja numurs LV40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, privāto klientu apkalpošanas tālrunis 177 un 67000177, biznesa klientu apkalpošanas tālrunis 67177177; e-pasta adrese: tet@tet.lv.

Lietotājs - persona, kura apmeklē vai lieto Mans Tet portālu, Tet mājaslapu, lietotnes vai Tet piederošās interneta vietnes, kā arī izmanto piekļuves datus. Lietotājs ir arī klients.

Klients - fiziska vai juridiska persona, vai cits tiesību subjekts, kurš ir pieteicis Tet pakalpojumu, to saņem un/vai ir noslēdzis par to līgumu ar Tet.

Tet mājaslapas - Tet mājaslapa tet.lv.

Lietotnes - Tet lietotnes, kas pieejamas iOS un Android operētājsistēmās un paredzētas dažādu pakalpojumu izmantošanai Lietotnes vidē atbilstoši Lietotnē piedāvātajām iespējām, izmantojot interneta pieslēgumu. Lietotnes bez maksas var lejupielādēt no Google Play un/vai App Store (ietver Mans Tet lietotni, Helio iTV lietotni, Tet+ lietotni).

Mans Tet - Tet klientu pašapkalpošanās portāls tet.lv/manskonts, kas sniedz iespēju klientiem interneta vietnē Mans Tet, kā arī tās lietotnē:

- apskatīt un samaksāt rēķinus;

- pieteikt un mainīt pakalpojumus;

- noslēgt (akceptēt) līgumus par pakalpojumiem un to pielikumus;

- dot un atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu saņemšanai;

- uzzināt informāciju par Lojalitātes programmas piedāvājumiem;

- piekļūt saviem vietnē Mans Tet esošajiem personas datiem;

- uzdot jautājumus speciālistiem.

un kurai var būt citas, Lietošanas noteikumos un /vai līgumā ar klientu atrunātas funkcijas. Interneta vietnē un lietotnē pakalpojumu un funkcionalitāšu klāsts var atšķirties.

Mans Tet konts - Mans Tet pašapkalpošanās portālā izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam Tet klienta profilam.

Mans Tet galvenais lietotājs - Mans Tet lietotājs ar pilnām tiesībām un iespēju piekļūt visām Mans Tet sadaļām sava konta ietvaros, kā arī pārvaldīt savus kontakta datus.

Mans Tet papildlietotājs - Mans Tet lietotājs ar ierobežotām tiesībām.

Tet interneta vietnes - visas Tet piederošās tīmekļa vietnes, tādas kā tet.lv/palidziba, tet.lv/elektriba, tet.lv/veikals, tet.plus u.c., tai skaitā Tet mājaslapa tet.lv un pašapkalpošanās portāls tet.lv/manskonts.

Piekļuves dati - Tet piešķirtā sākotnēja parole (vēlāk lietotājs var mainīt paroli uz sevis izvēlēto) un klienta piereģistrētā e-pasta adrese, kas paredzēta piekļuvei pašapkalpošanās portālam Mans Tet un nodrošina vienotu autorizāciju arī tādās interneta vietnēs, kā tet.lv/palidziba, tet.lv/elektriba, tet.lv/veikals, tet.lv.

Līgums - līgums par elektronisko sakaru vai citiem pakalpojumiem, kas tiek noslēgts starp Tet un klientu un ko pārvalda pašapkalpošanās portālā Mans Tet sadaļā Mani līgumi.

Līguma pielikums - atsevišķi noslēdzams (apstiprināms) līguma pielikums par katru atsevišķu pakalpojumu. Pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa./p>

Sīkdatnes (cookies) - nelielas teksta datnes, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Tās palīdz vietnei atcerēties Lietotāja iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem viņš izvēlējies skatīt vietni.

Vispārīgie noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi nosaka Tet mājaslapas, pašapkalpošanās portāla Mans Tet, lietotņu un pārējo Tet piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumus un funkcionalitātes. Atsevišķu Tet interneta vietņu/lietotņu lietošanas specifiski noteikumi un funkcionalitāte var tikt noteikti konkrētajās interneta vietnēs/lietotnēs.

Lietotājs pašapkalpošanās portālā vai, izvēloties attiecīgu lietojumu - mājaslapā (vai kādā no Tet interneta vietnēm) un lietotnē, ievada savus personas datus. Informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību Lietotājam tiek sniegta Privātuma politikā, kas pieejama šeit.

Tet mājaslapas, Mans Tet, kā arī pārējo Tet interneta vietņu un lietotņu lietošana uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs:

- ir pilngadīga rīcībspējīga persona;

- ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

Lai varētu pilnībā izmantot visas Tet interneta vietņu un lietotņu iespējas, ieteicams izmantot šādas interneta pārlūkprogrammas un mobilo iekārtu operētājsistēmas:

Interneta pārlūkprogrammas

- Google Chrome (60.0.3112.113 vai jaunāka)

- Safari (9.0 vai jaunāka)

- Mozilla Firefox (52.0 vai jaunāka)

- Internet Explorer (9.0 vai jaunāka)

- Opera (47.0.2631.55 vai jaunāka)

- Edge (13.10586 vai jaunāka)

 

Mobilo iekārtu operētājsistēmas

- Android OS (5.0. vai jaunāka)

iOS (11. vai jaunāka)

Tet interneta vietnes un lietotnes ir Tet īpašums. Visa Tet interneta vietnēs un lietotnēs esošā informācija (tai skaitā, dizains, teksti un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir Tet īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Tet norādījumiem. Bez Tet atļaujas aizliegts izmantot Tet interneta vietnēs publicēto informāciju citās interneta vietnēs vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz publicēto informāciju un tās saturu pieder Tet. Ja vēlaties izmantot publicēto informāciju, lūdzam, sazināties ar Tet pa e-pastu tet@tet.lv.

Speciālie Mans Tet lietošanas noteikumi

Lai izmantotu Mans Tet, ir nepieciešams interneta savienojums un iekārtas, kas atbilst Mans Tet programmatūras saderības prasībām, kas laiku pa laikam var mainīties. Lai izmantotu Mans Tet lietotni, Lietotājam ir jāveic tās instalēšanu savā iekārtā, pārliecinoties par savas iekārtas savienojamību ar mobilās lietotnes programmnodrošinājumu.

Mans Tet konts tiek izveidots Lietotājam, kurš ir klients, pamatojoties uz viņa reģistrācijas anketu, un Lietotājam tiek piešķirti piekļuves dati. Lietotājam - klientam tiek izveidots viens Mans Tet konts, neatkarīgi no noslēgto darījumu skaita.

Mans Tet lietošanai Lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas tiek nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotājs savus Mans Tet piekļuves datus izmanto, pieslēdzoties Mans Tet.

Lietotājs var mainīt sākotnējo paroli uz sevis izvēlētu paroli. Parolei ieteicamie kritēriji:

- parolei jābūt vismaz 9 simbolus garai;

- jāsatur vismaz 1 lielais burts (A-Z), 1 mazais burts (a-z), 1 cipars (0-9) un 1 speciālā rakstzīme (@, !, *, # utml.).

Ja Lietotājs aizmirst paroli, tā tiek atjaunota šādā veidā:

- nospiežot pieslēgšanas logā saiti Aizmirsu paroli;

- ievadot savu e-pasta adresi, jaunās paroles atjaunošanas saites saņemšanai;

- ievadot jauno paroli, kas turpmāk tiks izmantota autorizācijai Mans Tet.

Lietotājs var pieslēgties savam Mans Tet kontam, izmantojot internetbankas autorizāciju.

Lietotājam, kurš ir klients, ir konta galvenā lietotāja statuss. Galvenais lietotājs var pievienot savam Mans Tet kontam papildlietotājus. Papildlietotājam ir piekļuves tiesības klienta līgumu un maksājumu informācijai, bet bez tiesībām noslēgt, apstiprināt, grozīt, izbeigt līgumus un to pielikumus, veikt pakalpojumu pieteikumus un izmaiņas tajos, kā arī pievienot citus papildu lietotājus.

Papildlietotāju Galvenais lietotājs pievieno savam kontam nosūtot uz papildlietotāja e-pastu uzaicinājumu. Papildlietotājam jānospiež uzaicinājuma e-pastā esošo saiti un jāreģistrējas portālā Mans Tet (jāievada sava e-pasta adrese, lietotājvārds, parole). Pēc formas aizpildīšanas, lietotājam atkārtoti tiks nosūtīta saite, kas ir jānospiež, lai pabeigtu reģistrāciju un varētu pieslēgties Galvenā lietotāja Mans Tet kontam kā papildlietotājs ar ierobežotām tiesībām.

Lietotājam piešķirtā parole ir konfidenciāla. Lietotājs apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uz kuru nosūtīts lietotājvārds un parole, nav pieejama citai personai, apņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām, kā arī veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju citām personām lietot Mans Tet vai uzzināt paroli. Lietotājam nav ieteicams veikt paroles saglabāšanu savā pārlūkprogrammā un pierakstu blociņos, taču, ja viņš to dara, tad ir pilnībā atbildīgs par šādi saglabātās paroles lietošanas rezultātā veiktajām darbībām.

Līgumi un to pielikumi, kas noslēgti, izmantojot Mans Tet piekļuves datus, ir saistoši Lietotājam - klientam, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

Tet ir tiesības visus paziņojumus līguma ietvaros nosūtīt klientam, izmantojot pašapkalpošanās portālu Mans Tet. Pašapkalpošanās portāls Mans Tet ir līguma neatņemama sastāvdaļa un tās saturu klients var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Lietotāja konts ir aktīvs laika periodā, kurā klients lieto kādu no Tet pakalpojumiem. Beidzot lietot pakalpojumu, piekļuve kontam tiek slēgta.

Informācija par sīkdatnēm

Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu Tet interneta vietņu lietošanu, tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).

Tet izmanto sīkdatnes, lai:

- nodrošinātu Tet interneta vietņu funkcionalitāti un pielāgotu to Lietotāja lietošanas paradumiem (tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam);

- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.);

- parādītu Lietotāja vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju – saskaņā ar Lietotāja piekrišanu.

Informācijas un atļauju apstrāde Tet mobilajās lietotnēs

Informācijas un atļauju apstrāde Tet mobilajās lietotnēs

Atkarībā no izmantotās Tet lietotnes, var tikt pieprasītas šādas atļaujas:

Skatīt, izveidot un pārtraukt Wi-Fi tīkla savienojumus

Wi-Fi pieslēguma aktivizācija un izmantošana starp ierīci, internetu un citām ierīcēm.

 

Palaist lietotni līdz ar startēšanu

Automātisku pašpiegādes paziņojumu (push notifications) saņemšanai, kā arī lietotnes informācijas automātiskai ielasīšanai.

 

Pilnīga piekļuve tīklam

Lietotnei ir nepieciešama patstāvīga piekļuve tīklam, lai veiktu šādas darbības: pieejamā rēķina attēlošanu un tā apmaksu, savlaicīgu atjauninājumu saņemšanai, informācijas sinhronizēšanai.

 

Novērst ierīces pāriešanu miega režīmā

Lietotnes šifrētu pašpiegādes paziņojumu (push notifications) saņemšanai (par sagatavoto rēķinu, elektrības skaitītāju nodošanu, pārtraukumiem pakalpojumu darbībā utml.).

 

Precīzas atrašanās vietas (GPS) informācija

Lietotne izmanto Tavu atrašanās vietu, lai parādītu uz ekrāna tuvāko Tev interesējošo uzņēmumu, piedāvātu izdevīgāko satiksmes plānojumu un sagatavotu personalizētu piedāvājumu.

 

Kontrolēt vibrosignālu

Automātisku pašpiegādes paziņojumu (push notifications) saņemšanai.

Piekļuve SD kartes saturam

 

Firebase analītika

Apkopojoša lietotnes lietošanas statistikas veidošana patstāvīgai lietotnes attīstīšanai un īpašo piedāvājumu veidošanai.

 

Piekļuve ierīces kamerai

Iespēja nolasīt elektrības rādījumus, kā arī pievienot dažādus pielikumus saziņas formai.

 

Zvanīšanas funkcija

Tiek izmantota piekļuve tālrunim un mikrofonam, zvanīšanas funkcijas nodrošināšanai no lietotnes.

 

UXCam analītika

UXCam analītikas rīka apkopotā informācija tiek izmantota lietotnes lietotāju pieredzes uzlabošanai. UXCam var ierakstīt: apmeklētās sadaļas, interakcijas ar lietotni (ekrāna darbības, pieskārienus, ritināšanu) un informāciju par ierīci (tips, versija, modelis, operētājsistēma).

UXCam neapkopo personu identificējošu informāciju un neseko lietotāju darbībām citās lietotnēs.

 

Atļauju atsaukšana

Ja lietotājs vēlas atsaukt iepriekš apstiprinātās atļaujas, to var izdarīt jebkurā brīdī šādi:

Mans Tet pašapkalpošanās portālā sadaļā Manu datu apstrāde

Iespējams atteikties no šādu datu apstrādes:

- dati par sociālo un demogrāfisko piederību (vecums, pakalpojumu lietošanas paradumi, dzīvesvieta un dzīves stils)

- dati par abonētā pakalpojuma veidu un lietošanu (arī noslodzes datus);

- Tet interneta vietnēs veikto darbību dati;

- atrašanās vietas dati;

- dati par gala ierīces veidu.

 

Savas viedierīces iestatījumos, veicot izmaiņas lietotņu atļaujās (piemēram, atrašanās vieta, kamera, mikrofons, krātuve un citas papildu atļaujas).

 

Lietotāja tiesības un pienākumi

Tet interneta vietņu lietošanas uzsākšana ir Lietotāja apstiprinājums, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un sīkdatņu lietošanas noteikumiem, un apņemas tos ievērot visā Tet interneta vietņu lietošanas laikā.

Lietotāja pienākums ir Tet interneta vietņu izmantošanas ietvaros ir izvēlēties drošus interneta nodrošinātājus, tostarp arī tādus Wi-Fi piekļuves punktus, kas sniedz garantijas Lietotāja datu drošībai un nerada risku datu nepamatotai nonākšanai trešo personu rīcībā.

Lietotājs atbild par visām darbībām un to sekām, tai skaitā pilnvaroto personu un jebkuru citu trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Lietotājam piešķirtos Mans Tet piekļuves datus kā arī jebkurus citus Tet vai Tet pilnvarotu personu vai sadarbības partneru piešķirtos identifikācijas parametrus. Mans Tet piekļuves datu nodošana citai personai ir uzskatāma par Lietotāja pilnvarojumu šai personai darboties Lietotāja vārdā ar pilnām Lietotāja konta attiecīgā piekļuves līmeņa tiesībām.

Tet tiesības un pienākumi

Tet neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Tet interneta vietnēm un iespēju tās izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Tet interneta vietņu lietošanas tehniskajām prasībām.

Tet ir tiesīga pārtraukt Tet interneta vietņu vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams šo vietņu pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

Tet apņemas identificēt Lietotāju atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

Tet ir Tet mājaslapas, Mans Tet portāla, lietotņu un Tet interneta vietņu datu pārzinis, un nodrošina pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku.

Tet nodrošina informācijas konfidencialitāti par Lietotāju.

Tet nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Tet interneta vietņu darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja iekārtas neatbilstība Tet interneta vietņu lietošanas nosacījumiem.

Tet nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Tet tīkla un Tet interneta vietņu uzlabošanas, profilakses vai pilnveidošanas laikā.

Tet neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans Tet, izmantojot Lietotāja piekļuves datus.

Lai nodrošinātu Tet interneta vietņu un lietotņu darbību, Tet ir tiesības veikt to programmatūru saistītos atjauninājumus.

Mans Tet konta slēgšana

Tet pārtrauc piedāvāto pakalpojumu sniegšanu un Mans Tet konta slēgšanu Lietotājam:

- pēc Lietotāja rakstveida iesnieguma saņemšanas;

- ja ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana Lietotājam un ar Lietotāju nav vairs spēkā cits sadarbības pamats, kas paredz piekļuvi Mans Tet;

- ja rodas pamatotas bažas par Mans Tet nelikumīgu lietošanu no Lietotāja vai citas personas puses vai ir saņemta ziņa par Lietotāja pieslēguma numura vai citu piekļuves parametru nesankcionētu nokļūšanu citu personu rīcībā. Šajā punktā minētajā gadījumā Tet ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma daļēji vai pilnībā ierobežot pieeju konkrētiem vai visiem Mans Tet pakalpojumiem;

- ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.

Pēc Mans Tet konta darbības pārtraukšanas Lietotāja konts tiek slēgts, Lietotāja dati no Mans Tet konta tiek dzēsti un Lietotājam informācija vairs nav pieejama, izņemot tos datus, kuru apstrādes mērķis izriet no citām Lietotāja saistībām vai arī datu glabāšanai ir cits tiesiska pamatojums.

Norēķinu kārtība

Tet interneta vietņu lietošana ir bez maksas.

Par trešo personu pakalpojumiem un noteiktiem maksājumiem un Tet sniegtajiem maksas pakalpojumiem, Lietotājs maksā atbilstoši konkrētā pakalpojuma noteiktajai maksai un norēķinu kārtībai.

Citi noteikumi

Tet interneta vietnes ir pieejamas internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi šo vietņu darbības pārtraukumi, kas saistīti ar sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un pilnveidošanas darbiem.

Informācija par Tet aktualitātēm, tai skaitā Lietotājam pieejamiem piedāvājumiem tiek atspoguļota gan Tet mājaslapā, gan Mans Tet vai citās Tet interneta vietnēs vai lietotnēs. Papildu informācija, tostarp saistībā ar pakalpojumiem var tikt sniegta arī uz Lietotāja norādīto kontaktinformāciju, piemēram, pastu, e-pastu, tālruni.

Tet ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu Tet interneta vietnēs un lietotnēs, funkcionālo un vizuālo risinājumu, kā arī nodrošināt funkcionālajām vajadzībām un Lietotāja kopējām vēlmēm nepieciešamos saturiskos un tehniskos pilnveidojumus.

Tet ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Lietošanas noteikumus. Izmaiņas Lietošanas noteikumos, ja tādas veiktas, attiecas uz Tet interneta vietņu un lietotņu izmantošanu, tostarp sniegtiem pakalpojumiem un uz turpmākām darbībām, kas tiek veiktas šajās vietnēs. Turpinājums interneta vietnes un lietotnes lietošanā, ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un apņemas tos ievērot.

Tet nav pienākums saglabāt Lietošanas noteikumu iepriekšējās redakcijas.

Klientam ir iespēja ziņot par problēmu, kļūdu vai nepilnību kādā no Tet interneta vietnēm un/vai lietotnēs, rakstot čatā darba dienās laikā no 10:00 līdz 19:00 vai zvanot 177 vai 67000177. Tālruņu darba laiks: darba dienās 9:00-18:00 (tehniskais dienests: katru dienu 8:00-22:00).

 

Lietošanas noteikumi (PDF)