Iepirkumi

Iepirkumi

 

Iepirkumi

Iepirkumi

 

SIA Tet iepirkumi tiek publicēti elektroniskā iepirkumu sistēmā Mercell. Lai piedalītos iepirkumos vai pieprasītu papildu informāciju par tiem, lūdzam sazināties ar SIA Mercell Latvia, kontaktpersonu.

 

Jānis Ozols

Kontaktinformācija jautājumiem par iepirkumiem, kas reģistrēti mercell.com sistēmā.

+371 27763529
jaoz@mercell.com
mercell.com

 

Lai tiktu nodrošināti godprātīgi biznesa sadarbības principi, konkursu pretendentiem ir saistošs Tet grupas Piegādātāju Rīcības kodekss. Arī visi sadarbības partneri, ar kuriem tiek noslēgti darījumi vai, kuri piedalās Tet rīkotajos iepirkumos, tiek aicināti organizēt biznesu, ievērojot līdzīgus standartus.
Piegādātāju Rīcības kodekss apraksta tās darbības, kas jāveic piegādātājam, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus un godprātīgas biznesa sadarbības principus, kā arī darbotos tā, lai nekaitētu apkārtējai videi un ievērotu augstus ētikas standartus visos piegādes ķēdes darbības posmos.

 

Tet grupas Piegādātāju Rīcības kodekss

Tet Group Supplier Code of Conduct