Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti

Klientiem un pakalpojuma lietotājiem
 
Pakalpojumu līgumi

 

Elektronisko sakaru pakalpojumi:

Jumta līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem fiziskām personām Skatīt

Jumta līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem juridiskām personām Skatīt

Jumta līguma pielikums par elektronisko sakaru pakalpojumiem (A un B puse) Skatīt

Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi Skatīt

 

Lietošanas noteikumi:

Tet TV lietotnes lietošanas noteikumi Skatīt

Tet TV+ lietošanas noteikumi Skatīt

Virszemes Tet TV lietošanas noteikumi Skatīt

 

Elektroenerģijas tirdzniecības līgums:

Līgums Skatīt

 

Citi dokumenti:

Interneta plūsmas pārvaldības pasākumi Skatīt

Kvalitātes politika (ISO 9001) Skatīt

Quality policy (ISO 9001) Skatīt

 

 
Privātuma politika un personas datu apstrāde

 

Tet privātuma politika Skatīt

Tet privātuma politika darbinieku atlases procesā Skatīt

Tet grupas klientu kontaktpersonu un pasākumu apmeklētāju datu apstrādes noteikumi Skatīt

Tet group Customer’s Contact Person and Event Visitor Data-processing Rules Skatīt

Sīkdatņu lietošanas noteikumi Skatīt

 

Strīdu risināšana:
 
Iebildumus, kas saistīti ar Tet sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, iespējams iesniegt:

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Skatīt

Eiropas komisijā - strīdu risināšanas tiešsaistes (SIT) platformā Skatīt

 

TV satura pakalpojumu un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošana
 

Tet grupas Rīcības kodekss TV un informācijas satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojum izvietošanā Skatīt

 

Citi dokumenti
 

Tet mājaslapas, lietotņu un citu Tet interneta vietņu lietošanas noteikumi Skatīt

Sakaru komersantiem

 

Noteiktā maksa par abonenta numura pārvietošanu Skatīt
Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumu pamatpiedāvājums Skatīt
Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums Skatīt
Starpsavienojumu pamatpiedāvājums Skatīt
Piekļuves datu plūsmai pakalpojumu pamatpiedāvājums Skatīt
Vairumtirdzniecības papildu pakalpojumu pamatpiedāvājums Skatīt
Informācija par nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu Skatīt
Regulēšanas un citi dokumenti

 

Tet ziņojums un Revidentu ziņojums par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām par 2022. gadu Skatīt
Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas apraksts par 2022. gadu Skatīt
Revidenta ziņojums par atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai par 2022. gadu Skatīt
Finanšu pārskati

 

Izvilkums no Tet koncerna 2022. gada konsolidētā pārskata Skatīt
Izvilkums no Tet koncerna 2021. gada konsolidētā pārskata Skatīt
Nekustamie īpašumi
 
SIA Tet pārdod un iznomā nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, sākot no nelielām ēkām līdz pat ražošanas/ biroju ēku kompleksiem 5000 m2 platībā. Piedāvājumā gan biroja, gan ražošanas, gan noliktavu telpas. Sīkāka informācija par objektiem:

 

Kaspars Balodis, Kaspars.Balodis@tet.lv.
nekustamie-ipasumi-talsi-liela-iela6

Lielā ielā 6 un 4, Talsos

SIA Tet pārdod nekustamos īpašumus Talsos, Lielā iela 6 un Talsi, Lielā iela 4 (zemes gabalus un ēkas). Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas ir tehnoloģiski savienotas, Nekustamais īpašums tiek pārdots kopā kā vienots objekts. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0039 sastāv no administratīvās ēkas (2717.3 m2) un zemes gabala (1640 m2). Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0026 sastāv no administratīvās ēkas (626 m2) un zemes gabala (921 m2).

Cena:

145 000 €

nekustamie-ipasumi-dobele-zala-iela12a

Zaļā ielā 12A, Dobelē

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas (751.7 m2), dīzeļēkas (33.5 m2) un zemes gabala (1289 m2).

Cena:

37 000 €

eka-kalku-iela-2-ventspili

Kaļķu ielā 2, Ventspilī

SIA Tet pārdod nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 2, Ventspilī, kadastra numurs 27000250305. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1888 m2 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 27000250305001.

Cena:

86 000 €

nekustamie-ipasumi-daugavpils-jatnieku-iela78

Jātnieku ielā 78A, Daugavpilī

Īpašums sastāv no ATC ēkas (963.4 m2) un zemes gabala (868 m2).

Cena:

82 000 €

nekustamie-ipasumi-aizkraukle-berzu-iela1

Bērzu ielā 1, Aizkrauklē

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1982.2 m2).

Cena:

79 000 €

nekustamie-ipasumi-gulbene-rigas-iela24

Rīgas ielā 24, Gulbenē

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (3318.3 m2) un zemes gabaliem (828 m2), (1329.7 m2) un (1422 m2).

Cena:

92 000 €

nekustamie-ipasumi-ludza-latgales-iela103

Latgales ielā 103, Ludzā

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1807 m2) un zemes gabala (1927 m2). Ēka ir labiekārtota ar vietējo centralizēto apkuri, elektroapgādi, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju. Pie pārdošanas par labu SIA Tet tiek nodibināts peronālservitūts 300 m2 platībā.

Cena:

65 000 €

nekustamie-ipasumi-preili-raina-iela21

Raiņa bulvārī 21, Preiļos

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas (446.9 m2) un zemes gabala (506 m2).

Cena:

26 000 €