ES struktūrfondu projekti

ES struktūrfondu projekti

 

ES struktūrfondu projekti

ES struktūrfondu projekti

 

Informācija par periodu:
01.01.2023. — 31.03.2023.

 

Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

 

Ir uzsākta un turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”. Projekta numurs: 101091559. Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

 

Laika posmā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

notikusi Projekta uzraudzības padomes atvēršanas sanāksme, kurā piedalījās visi Projekta partneri, un kurā tika izrunāti jautājumi, kas attiecās uz Projekta īstenošanas detalizētu plānu, termiņiem, zinātnisko izstrādi, publicitāti, darbu sadalījumu un atbildībām, kā arī savstarpējās komunikācijas līdzekļiem;

projekta koordinators ir piedalījies EuroQCI atvēršanas pasākumā Briselē, kurā tikās ar citu projektu pārstāvjiem, kā arī prezentēja savu Projektu;

ir izveidota Projekta mājas lapa, kā arī ievietota 1.ziņa (www.latqn.eu);

ir uzsākts un turpinās Projekta ietvaros paredzamo iegādājamo kvantu tehnoloģiju iekārtu tehniskās specifikācijas izstrādes process, kā arī tiek veikti priekšdarbi iepirkuma nolikumu sagatavošanai;

ir uzsākts un turpinās kvantu optiskās infrastruktūras iespējamo kvalifikācijas parametru un testu metodoloģijas izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.;

ir uzsākts un turpinās izplatīšanas un izmantošanas plāna izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.

 

Projekta koordinators:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

 

Projekta partneri/benificiāri:

 

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA “ELEKTRONISKIE SAKARI”;

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “TET”;

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS.

 

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.

 

Publicēts: 31.03.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


Informācija par periodu:
01.01.2023. — 28.02.2023.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

SIA “Tet” un sadarbības partneris SIA “ETAGO network” ir sekmīgi pabeiguši Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.

 

Laika periodā no 01.01.2023. līdz 28.02.2023. ir noslēgtas šādas aktivitātes:

 

on off + baterijas tehnoloģijas iekārtu izstrāde;

divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas izstrāde;

vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem;

zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kas tika nodrošināta ar publikācijām, konferencēm un tehnoloģisko tiesību nostiprināšanu zinātības formā uzņēmuma iekšienē;

sabiedrības informēšanas pasākumi.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 405 019.84 € no tām ERAF atbalsts 245 887.54 €.

 

Projekta īstenošana ir pabeigta ar 2023. gada 28. februārī.

 

Publicēts: 14.03.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.10.2022. — 31.12.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

Ttrpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 28. februārim.

 

Publicēts: 14.01.2023.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.07.2022. — 30.09.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

turpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. oktobrim.

 

Publicēts: 14.10.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.04.2022. — 30.06.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

 

SIA “Tet” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 " Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī " īstenošanu.Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

 

Veiktās aktivitātes periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;

turpinās Projekta 5.aktivitāte “Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem”.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

Publicēts: 14.07.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.04.2022. — 30.06.2022.

 

Projekta nosaukums:
“Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:
1.1.1.1/18/A/115

 

Veiktās aktivitātes projektā:

 

30.06.2022. noslēgts projekta īstenošanas aktīvais periods;

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu datu analīzi un salīdzināšanas iespējas ar iepriekš gūtajiem rezultātiem, sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU, nolemts turpināt atsevišķu aktivitāšu īstenošanu līdz 15.12.2022.

 

Publicēts: 09.07.2022.

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.01.2022.—30.03.2022.

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Laika periodā no 01.01.2022. līdz 30.03.2022. ir veiktas šādas aktivitātes:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā ietvaros tiek izstrādāti "On off +" baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti – projekta sadarbības partneris SIA ETAGO network;

ir uzsākta un turpinās projekta 5. aktivitāte "Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem".

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 € no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. jūlijam.

 

 

ES struktūrfondu projekti

 


 

Informācija par periodu:
01.10.2021.—31.12.2021

 

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

 

2020. gada 9. jūlijā SIA Tet ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta "Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī" īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA ETAGO network.

 

Laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021 ir veiktas šādas aktivitātes:

 

turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes "PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana", kā ietvaros tiek izstrādāti "On off +" baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti – Projekta sadarbības partneris SIA ETAGO network;

ir noslēgta projekta 4. aktivitāte "Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde", kuras ietvaros ir izveidots mašīnmācības modeļa prototips.

 

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 €, no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 €. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

 

ES struktūrfondu projekti