Visas preces
Aizvērt izvēlni
e-veikalsGarantija un serviss

Garantija un serviss

 

Šobrīd garantijas remontam nepieciešamo rezerves daļu piegāde no ražotāja var kavēties, tādēļ Tavas iekārtas remonts var aizņemt vairāk laika kā paredzēts.

 

Garantijas remonta noteikumi
Garantija ir spēkā, ja:
 • Pircējs var uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu.
 • Ievērojis preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.
 • Bojājumi radušies preces ražošanas procesā, ir konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, vai ar izmantoto detaļu saistīti defekti.
 • ​​​​​Garantija ir spēkā 2 gadus no pirkšanas brīža vai līdz brīdim, kad garantijas apkalpošana tiek atteikta neautorizēta remonta vai citu pārkāpumu dēļ.
 
Kā rīkoties, ja sabojājusies ierīce
1. Pārbaudi pavadzīmi, tur atrodama norāde par garantijas servisa sniedzēju.
2. Sazinies ar sertificētajiem partneriem un saņem konsultāciju par bojātās iekārtas remonta iespējām vai piesaki remontu pats.

​​​​​ELEKTROTEHNIKA - viedtālruņi, pulksteņi, austiņas, planšetes, portatīvie datori, utt.

 

SADZĪVES TEHNIKA - ledusskapji, veļas mašīnas, veļas žāvētāji, cepeškrāsnis, putekļu sūcēji, kafijas aparāti, utt.

 

PUTEKĻU SŪCĒJI:

 

CITA SADZĪVES TEHNIKA:

 

Atceries, ka ierīci, kuru sabojājusies, vari nodot pie sertificētajiem partneriem. Tādējādi ietaupīsi vismaz 5 darba dienas, kuru laikā iekārta tiek transportēta no veikala līdz garantijas servisam.

Svarīgi! Pirms nodod preci garantijā!
 • Sagatavo pirkuma dokumentus un personu apliecinošu dokumentu.
 • Ja prece tiks transportēta, iekārtu pienācīgi iepakot tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā.
 • Izņemt SIM, SD kartes.
 • Izslēdz funkciju Find My Apple ierīcēm, pamācība šeit
 • Dublē ierīcēs esošo informāciju sev drošā mākoņvidē vai citā ierīcē.
 
Pēc ražotāju noteikumiem, lai uzlabotu preces darbību, tiek pārrakstīta programmatūra, un šī procesa laikā no preces tiek dzēsta visa saglabātā informācija.
Garantijas servisa ilgums
Izpildes termiņš var atšķirties atkarībā no ražotāja un pieteiktā defekta sarežģītības. Ja iekārta nodota sertificētajiem partneriem, viņi informēs par garantijas servisa izpildes termiņiem.
Kad var tikt atteikts garantijas remonts
 • Preces bojājums ir radies mitruma ietekmes rezultātā
 • Defekti radušies paaugstinātas barošanas sprieguma rezultātā
 • Prece tikusi atvērta vai veikts preces remonts ražotāja neautorizētā servisa centrā
 • Prece lietota neatbilstoši lietošanas instrukcijai
 • Izmantoti neatbilstoši aksesuāri, kā rezultātā bojāta prece
 • Ir bojāta vai noplēsta informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē, iekārtas sērijas numuram jābūt saredzamam
Kā rīkoties, ja pasūtījumā bijusi brāķēta prece
•    Vizuāls bojājums preci pieņemot no kurjera – jāveic fotofiksācija un jāatsakās no preces saņemšanas, ja preci izvēlies pieņemt, aizpildi defektācijas aktu.
•    Vizuāls bojājums atpakojot preci - jāveic fotofiksācija, jānosūta attēli, bojājuma apraksts un vēlamais risinājums uz tetveikals@tet.lv
•    Funkcionalitātes bojājums – jānosūta situācijas apraksts uz tetveikals@tet.lv un mēs sazināsimies par tālāko rīcību.

 

Garantijas vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Visām SIA Tet pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija un termiņš atsevišķos gadījumos var būt viens gads.

 

1.2. Preces ražotāja noteiktajā garantijas termiņā, SIA Tet vai ražotāja autorizētais servisa centrs veic bojāto detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies ražošanas procesā, konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, ar izmantoto komponenti saistīti defekti. Negarantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.

 

1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu  pirkuma čeku vai pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Ja pirkums veikts e-veikalā, tad pārdošanas pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir bez paraksta. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt  pārdošanas dokumentā norādītos datus – šādā gadījumā dokuments tiek atzīts pār spēkā neesošu.

 

1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs var patstāvīgi piegādājot bojāto preci uz ražotāja noteikto garantijas servisu, kas norādīts pārdošanas pavadzīmē un/vai Garantijas servisa lapā vai nogādāt SIA Tet klientu apkalpošanas centrā. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA Tet klientu apkalpošanas centram vai ražotāja noteiktajam garantijas servisa centram sedz patērētājs. Ja bojātā iekārta nav korekti sapakota, ražotāja autorizētais serviss un Tet klientu apkalpošanas centrs var atteikties iekārtu pieņemt garantijas remontā.

 

1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.). Iesniedzot preci garantijas remontā, iekārtai jānoņem pievienotie aksesuāri - stikliņi, vāciņi, maciņi, jāizņem SIM un atmiņu kartes, utt.

 

1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju). Garantijas servisa ilgums ir atkarīgs gan no defekta sarežģītības pakāpes, gan detaļu pieejamības, gan ražotāja autorizētā servisa atrašanās vietas.

 

1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 1.6. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.

 

1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.

 

1.9. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA Tet vai ražotāja autorizētais servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.

 

2. Garantijas saistību ierobežojumi:

2.1. Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību, kā arī uz gadījumiem, kad preču darbības traucējums ir radījis datorvīruss.

 

2.2. Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem.

 

2.3. Garantijas saistības neattiecas uz Pircēja datiem (datu atjaunošanu/saglabāšanu), kuri atrodas iegādātajā datortehnikā vai datu nesējos.

 

2.4. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu. Garantijas termiņu nosaka pats ražotājs (visbiežāk no 6 līdz 12 mēnešiem).

 

3. Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:

3.1. Nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi).

 

3.2. Ir bojāta vai noplēsta Informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē, iekārtas sērijas numuram jābūt saredzamam.

 

3.3. Mehānisku bojājumu gadījumos.

 

3.4. Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori.

 

3.5. Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi.

 

3.6. Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā.

 

3.7. Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas SIA Tet vai ražotāja neautorizētā servisa centrā.

 

3.8. Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

 

3.9. Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.

 

3.10.  Prece tiek ekspluatēta neatbilstoši ražotāja noteikumiem vai neatbilstošā vidē (paaugstināts mitrums, putekļu daudzums).

 

3.11. Nav ievērota preču lietošanas instrukcija.

4. Garantija netiek attiecināta uz:

4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.

 

4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas, mikrofonus, handsfree ierīces un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

 

4.3. Optisko galviņu un citu informācijas nolasīšanas pievadu tīrīšanu.

 

* Uzstādīt (samontēt, pieslēgt) izstrādājumu, kuram nepieciešamas šādas darbības, var SIA Tet vai atbilstoša profila servisa speciālisti, veicot to kā maksas pakalpojumu. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Izstrādājuma noregulēšana, kuras kārtība izklāstīta lietošanas instrukcijā, netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.
SIA Tet neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

 

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus.

 

Prece ir veiksmīgi pievienota grozam!

Jā, salīdzināt preces

Produkts nav pievienots grozam!

Produkts netika pievienots grozam, jo netika izvēlēts vienots DM termiņš