Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

 

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

Jaunās kiberdrošības prasības (NIS2, NKDL)

 

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

Tet pakalpojumi uzlabo uzņēmuma drošību un palīdz sagatavoties jaunajām kiberdrošības prasībām.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Ieguvumi

Ņemiet vērā:

 

2022. gada nogalē tika pieņemti jauni ES mēroga kiberdrošības noteikumi - NIS2 direktīva (Directive on security of network and information systems). Salīdzinot ar NIS1, jaunajos noteikumos ir būtiski paplašināts nozaru skaits, kam jāievēro jaunie kiberdrošības noteikumi.

NIS2 ieviešanu Latvijā nosaka Nacionālās kiberdrošības likums (pieņemts 20.06.2024. un stāsies spēkā 01.09.2024.) un tam saistošie MK noteikumi, kuri vēl ir izstrādes procesā.

Likumā ir noteikts vēl plašāks nozaru skaits, kas ir pakļautas NIS2 direktīvas prasību izpildei, tādēļ aicinām iepazīties ar likumā uzskaitītajām nozarēm.

Likums nosaka, ka publiskā un privātā sektora organizācijām, uz kurām likums attiecas, līdz 2025. gada 1. aprīlim būs jānosaka savs statuss un jāreģistrējas, kā arī līdz 2025. gada 1. oktobrim jāieceļ kiberdrošības pārvaldnieks un jāiesniedz pirmais pašvērtējuma ziņojums.

Ja neesat pārliecināti, vai jūsu uzņēmums pakļausies jaunajām NKDL un NIS2 prasībām, piesakiet konsultāciju pie Tet eksperta.

Nozares, kurām jāizpilda jaunās prasības

Nozares, kurām jāizpilda jaunās prasības

nis1 saistošās nozares plus jaunās nozares

12 ieteicamie drošības pasākumi,
gatavojoties jaunajām prasībām

12 ieteicamie drošības pasākumi,
gatavojoties jaunajām prasībām

Iepazīstieties ar ieteicamajiem kiberdrošības pasākumiem un pakalpojumiem,
kas pasargās jūsu uzņēmumu un palīdzēs sagatavoties jaunajām prasībām!

Iepazīstieties ar ieteicamajiem kiberdrošības pasākumiem un pakalpojumiem,
kas pasargās jūsu uzņēmumu un palīdzēs sagatavoties jaunajām prasībām!

Iepazīstieties ar ieteicamajiem kiberdrošības pasākumiem un pakalpojumiem,
kas pasargās jūsu uzņēmumu un palīdzēs sagatavoties jaunajām prasībām!

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Ugunsmūris (virtuālā mašīna) ar licenci. Cena: no 131 €/mēn.

Ugunsmūris (fiziskā iekārta) ar licenci. Cena: no 42 €/mēn.

Kiberdrošības licenču noma. Cena: no 42 €/mēn.

DDoS ietekmes mazināšana. Cena: no 500 €/mēn.

Web aplikāciju ugunsmūris (WAF). Cena: no 100 €/mēn.

Ekspertu noma dokumentācijas izstrādei. Cena: no 50 €/h

Kiberdrošības pārvaldnieks (CISOaaS). Cena: no 600 €mēn.

Darbinieku e-apmācības. Cena: no 12,90 €/darbinieks

Pikšķerēšanas simulācijas treniņi. Cena: no 400 €/mēn.

Kiberdrošības pārvaldnieks (CISOaaS). Cena: no 600 €/mēn.

Pielāgotas apmācības. Cena: no 300 €.

Ekspertu noma dokumentācijas izstrādei. Cena: no 50 €/h

Kiberdrošības pārvaldnieks (CISOaaS). Cena: no 600 €/mēn.

Ekspertu noma dalībai darbības nepārtrauktības plāna testēšanā Cena: no 50 €/h.

Atbilstības novērtējumi ( IT drošības, GDPR, tehnoloģiskie drošības auditi u.c.). Cena: no 1000 €.

Ievainojamību novērtēšana. Cena: no 100 €.

Ielaušanās tests (pentest). Cena: no 1000 €.

PCI DSS drošības novērtēšana. Cena: no 50 €.

Virtuālo serveru noma (Tet Cloud). Cena: no 28,67 €/mēn.

Vietas noma Tet datu centrā. Cena: no 96 €/mēn.

Datu rezerves kopiju glabāšana Tet mākonī. Cena: no 5 €/mēn. (100 GB)

Datu rezerves kopiju risinājumu licences. Cena: no 3,50 €/mēn. par ierīci.

Office 365 OneDrive licence un atbalsts. Cena: no 10 €/mēn. par lietotāju.

IT serviss: Iekārtu pārvaldība. Cena: no 11,00 € par iekārtu.

Divfaktoru autentifikācija (2FA). Cena: no 5,60 €/mēn. par lietotāju.

Mobilo iekārtu pārvaldība (MDM) + Divfaktoru autentifikācija (2FA). Cena: no 20,60 €/mēn. par lietotāju.

Virtuālais privātais tīkls (Remote VPN) + Daudzfaktoru autentifikācija (MFA). Cena: no 2,60 €/mēn. par lietotāju.

GDPR Datu aizsardzības speciālists. Cena: no 250 €/mēn.

IT Serviss + Datu šifrēšana. Cena: no 11 €/mēn. par ierīci.

Office 365 licences. Cena: no 5,60 €/mēn. par lietotāju.

Drošības vadības centrs (SOC). Cena: no 900 €/mēn.

Ugunsmūris (virtuālā mašīna) ar licenci. Cena: no 131 €/mēn.

Ugunsmūris (fiziskā iekārta) ar licenci. Cena: no 42 €/mēn.

Ugunsmūris + FortiGuard SOCaaS licence. Cena: no 70 €/mēn.

Antivīruss. Cena: no 1 €/mēn. par lietotāju.

Microsoft Defender licence. Cena: no 2,80 €/mēn.

EDR/XDR. Cena: no 1 €/mēn. par lietotāju.

Internets. Cena: no 20,95 €/mēn.

Rezervētais internets . Cena: no 57 €/mēn.

Virtuālais privātais tīkls MPLS VPN (VBT). Cena: no 38 € par filiāli.

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai veicinātu tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Eiropas Savienībā, 2016. gadā Eiropas Parlaments izveidoja NIS direktīvu (Directive on security of network and information systems) – pirmos ES mēroga kiberdrošības noteikumus vitāli svarīgo nozaru organizācijām.

 

2022. gada nogalē ir pieņemta jauna NIS2 direktīva. Salīdzinot ar NIS1, jaunajos noteikumos ir būtiski paplašināts nozaru skaits, kam jāievēro jaunie noteikumi – tā ietver obligātas prasības un drošības standartus attiecībā uz kritisko un digitālo infrastruktūru un to saistītajiem pakalpojumiem.

Jaunās prasības un tām saistošās nozares noteiks Nacionālais kiberdrošības likums (skat. likumprojektu) un tam saistošie MK noteikumi, kuri vēl ir izstrādes posmā. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Statusa noteikšana un reģistrācija, kiberdrošības pārvaldnieka noteikšana, minimālo kiberdrošības prasību ievērošana*, risku pārvaldības un darbības nepārtrauktības plāna izveidošana, ziņošana par incidentiem un ievainojamībām, ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, kā arī kiberhigiēnas ievērošana un personāla apmācības kiberdrošības jautājumos.

 

*Minimālās kiberdrošības prasības tiks precizētas Nacionālajā kiberdrošības likumā un tam saistošajos MK noteikumos. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Uzraudzības iestādes var izteikt brīdinājumu vai uzdot novērst konstatētās neatbilstības, veikt ārēju auditu, informēt pakalpojumu saņēmējus par kiberapdraudējumu. Ja šie pasākumi nebūs efektīvi, var likt apturēt informācijas sistēmas, resursa vai e-pakalpojuma darbību, produkta tirdzniecību vai pakalpojuma sniegšanu, vai noteikt pagaidu aizliegumu organizācijas vadītājam pildīt pienākumus līdz neatbilstību novēršanai.

 

Valsts un pašvaldību organizācijām var tikt ziņots atbildīgās institūcijas amatpersonai, kura lemj par disciplinārsoda piemērošanu.

 

Privāto tiesību juridiskajām personām var tikt piemēroti naudas sodi līdz 10 miljoniem eiro vai līdz 2% no kopējā gada apgrozījuma pasaulē.

 

Thumbnail

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

67177177

67177177

67177177


Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Nosūtīt

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Aizvērt