Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

 

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

 

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Ekspertu pakalpojumi, lai nodrošinātu organizācijas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Kas ir datu aizsardzība?

Datu aizsardzība ir svarīga uzņēmuma sastāvdaļa, lai aizsargātu sensitīvu informāciju no nesankcionētas piekļuves, nozaudēšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Tas ietver datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzību, kā arī to personu privātuma un tiesību ievērošanu, kuru dati tiek apstrādāti. Datu aizsardzība nodrošina, ka uzņēmums īsteno atbilstošu drošības kontroli, politiku un procedūras, lai novērstu datu pārkāpumus un neatļautu izpaušanu. Īstenojot stingrus datu aizsardzības pasākumus, jūs viešat uzticību, mazināt riskus un ievērojat visus datu aizsardzības noteikumus, aizsargājot klientu informāciju un privātumu.

Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

DAS palīdz organizācijām ievērot vispārējo datu aizsardzības regulu, pārrauga datu aizsardzības darbības un nodrošina likuma normu un noteikumu ievērošanu.

GDPR audits

Audita laikā tiek izvērtēta organizācijas atbilstība vispārīgajai datu aizsardzības regulai un sniegtas rekomendācijas datu drošības uzlabojumiem.

GDPR dokumentācijas izstrāde

Piedāvājam GDPR dokumentācijas izstrādi, uzturēšanu un atjaunināšanu.

Kādi ir GDPR audita uzdevumi?

Personas datu identificēšana

Uzņēmuma apkopoto, apstrādāto un uzglabāto personas datu, to veidu, avotu un apstrādes mērķu identificēšana.

Juridiskā pamatojuma izvērtēšana

Uzņēmuma juridiskā pamatojuma likumīguma izvērtēšana personas datu apstrādei.

Privātuma politikas izvērtēšana

Uzņēmuma privātuma politikas un paziņojumu izvērtēšana. Skaidras, kodolīgas informācijas nodrošināšana par datu subjektiem, viņu tiesībām un datu apstrādi.

Datu subjekta tiesību pārbaude

Pārbaudes laikā tiek izvērtēts, vai uzņēmumā ir ieviesti visi nepieciešamie procesi un dokumentācija datu subjektu pieprasījumu apstrādei.

Apmācības un drošības pasākumu izvērtēšana

Līgumu izvērtēšana, datu aizsardzības ietekmes novērtējums, darbinieku apmācības un citu drošības pasākumu novērtēšana personas datu aizsardzībai.

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi

 

atbilstības novērtējums un risku pārvaldība;

uzņēmuma politiku, dokumentācijas un procedūru izstrāde;

personāla apmācība un zināšanu pārbaude;

incidentu pārvaldība, novēršana un ziņošana attiecīgajām institūcijām.

viriesa-seja-no-sana
Thumbnail

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

67177177

67177177

67177177


Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Nosūtīt

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Aizvērt