Meklēt tet.lv

Nekustamie īpašumi

SIA Tet pārdod un iznomā nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, sākot no nelielām ēkām līdz pat ražošanas/ biroju ēku kompleksiem 5000 m2 platībā. Piedāvājumā gan biroja, gan ražošanas, gan noliktavu telpas. Sīkāka informācija par objektiem: 


Rīgā , Krišjāņa Barona iela 69

nekustamie ipasumi riga kr barona iela 69

SIA Tet izsolē pārdod nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona iela 69, Rīgā, kadastra numurs 01000280095, kura sastāvā ir četrstāvu telefonu centrāles ēka un zemes gabals 1058m2.

Izsoles sākuma cena ir noteikta 663 000 €.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē Izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 26. augustam. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama no 27. jūlija tīmekļa vietnē Izsoles.ta.gov.lv.


Rīgā, Citadeles ielā 9A

nekustamie ipasumi riga citadeles iela 9 a

SIA Tet pārdod ēku (būvju) nekustamo īpašumu Citadeles ielā 9, Rīga, kadastra numurs 0100 010 0155.

Izsoles priekšmets - Ēku (būvju) nekustamais īpašums ir divstāvu automātiskā telefonu stacijas ēka (kadastra apzīmējums 01000100155001) un zemes gabals 2157 m2, kadastra Nr. 0100 010 0155. Pircējs pārņem visas nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 01000100155002 īpašumtiesības un prasības. Pārdevēja īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000060882.

Pie pārdošanas par labu SIA Tet tiek nodibināts personālservitūts uz zemes - sakaru konteiners.

Izsoles sākumcena: 931 000 €.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē Izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 26. augustam. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama no 27. jūlija tīmekļa vietnē Izsoles.ta.gov.lv.


Jūrmalā, Lienes ielā 16/18

Nekustamais īpašums - Jūrmalā, Lienes ielā 16/18

SIA Tet pārdod īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 16/18.

Īpašums sastāv no zemes gabala (6285 m2) un ēkas (5557.9 m2). Iznomāts ārējam nomniekam.

Izsoles sākumcena: 650 000 €.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē Izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 26. augustam. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama no 27. jūlija tīmekļa vietnē Izsoles.ta.gov.lv.


Rīgā, Zemgaļu ielā 8

Nekustamais īpašums - Rīgā, Zemgaļu ielā 8

SIA Tet pārdod īpašumu ar kadastra numuru 0100 115 2029. Tā sastāvā ietilpst zeme ar kadastra apzīmējumu 0100 115 2029 un ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100 115 2029 002, 003, 004, 005. 

Izsoles sākumcena: 490 000 €.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē Izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 26. augustam. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama no 27. jūlija tīmekļa vietnē Izsoles.ta.gov.lv.


Ventspilī, Kaļķu ielā 2

nekustamie ipasumi kalku iela 2 ventspils

SIA Tet pārdod nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 2, Ventspilī, kadastra numurs 27000250305. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1888 mun nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 27000250305001.

Cena: 86 000 €.


Pļaviņās, Pasta ielā 2

Nekustamais īpašums - Pļaviņās, Pasta ielā 2

Nekustamais īpašums sastāv no ATC ēkas (299.2 m2). Īpašumtiesības ir uz 420/528 domājamām daļām no ATC ēkas un zemes gabala (903 m2).

Cena: 15 000 €.


Talsos, Lielā ielā 6 un Lielā ielā 4

Nekustamais īpašums - Talsos, Lielā ielā 6 un Lielā ielā 4

SIA Tet pārdod nekustamos īpašumus Talsos, Lielā iela 6 un Talsi, Lielā iela 4 (zemes gabalus un ēkas). Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas ir tehnoloģiski savienotas, Nekustamais īpašums tiek pārdots kopā kā vienots objekts.

  • Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0039 sastāv no administratīvās ēkas (2717.3 m2) un zemes gabala (1640 m2).
  • Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0026 sastāv no administratīvās ēkas (626 m2) un zemes gabala (921 m2).

Baltinavā, Dārza ielā 1A

Nekustamais īpašums - Baltinavā, Dārza ielā 1A

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas (624.38 m2), noliktavas (191.8 m2) un zemes gabala (1930 m2).

Cena: 10 000 €.


Rīgā, Skuju ielā 26

Nekustamais īpašums - Rīgā, Skuju ielā 26

Īpašums sastāv no centrāles ēkas (1428.1 m2), garāžām (651.4 m2) un zemes gabala (3784 m2). 


Daugavpilī, Jātnieku ielā 78A

Nekustamais īpašums - Daugavpilī, Jātnieku ielā 78A

Īpašums sastāv no ATC ēkas (963.4 m2) un zemes gabala (868 m2).


Liepājā, Grīzupes ielā 15A

Nekustamais īpašums - Liepājā, Grīzupes ielā 15A

Zemes īpašnieks - Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Īpašums nav iznomāts. Īpašumā ir centrālā apkure (šobrīd atslēgta), elektroapgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, tualetes telpas, kravas lifts.


Limbažos, Pasta ielā 3

Nekustamais īpašums - Limbažos, Pasta ielā 3

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (2758.7 m2), garāžas (437.1 m2) un zemes gabala (5296 m2).


Madlienā (ATC ēka)

Nekustamais īpašums - Madlienā (ATC ēka)

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas ar (605 m2), garāžas (200 m2), un zemes gabala (3332 m2) platībā.


Bauskā, Slimnīcas ielā 9

Nekustamais īpašums - Bauskā, Slimnīcas ielā 9

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (3467 m2) un garāžām (525.4 m2).


Aizkrauklē, Bērzu ielā 1

Nekustamais īpašums - Aizkrauklē, Bērzu ielā 1

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1982.2 m2).


Gulbenē, Rīgas ielā 24

Nekustamais īpašums - Gulbenē, Rīgas ielā 24

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (3318.3 m2) un zemes gabaliem (828 m2), (1329.7 m2) un (1422 m2).


Balvos, Brīvības ielā 58

Nekustamais īpašums - Balvos, Brīvības ielā 58

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (2183.7 m2), garāžas (918.9 m2) un zemes gabaliem 671 mun 4020 m2.


Ludzā, Latgales ielā 103

Nekustamais īpašums - Ludzā, Latgales ielā 103

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1807 m2) un zemes gabala (1927 m2). Ēka ir labiekārtota ar vietējo centralizēto apkuri, elektroapgādi, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju. Pie pārdošanas par labu SIA Tet tiek nodibināts peronālservitūts 300 mplatībā.


Ogrē, Mālkalnes prospektā 1

Nekustamais īpašums - Ogrē, Mālkalnes prospektā 1

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas (2202.7 m2), darbnīcas (80.1 m2), dīzeļēkas (73.7 m2), garāžas (32.6 m2).


Salacgrīvā, Sila ielā 8

Nekustamais īpašums - Salacgrīvā, Sila ielā 8

Nekustamais īpašums sastāv no pamatēkas (225.65 m2), noliktavas (81.7 m2) un zemes gabala (1520 m2).


Dobelē, Zaļā ielā 12A

Nekustamais īpašums - Dobelē, Zaļā ielā 12A

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas (751.7 m2), dīzeļēkas (33.5 m2) un zemes gabala (1289 m2).


Preiļos, Raiņa bulvārī 21

Nekustamais īpašums - Preiļos, Raiņa bulvārī 21

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas (446.9 m2) un zemes gabala (506 m2).