Nekustamie īpašumi

SIA Tet pārdod un iznomā nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, sākot no nelielām ēkām līdz pat ražošanas/ biroju ēku kompleksiem 5000 m2 platībā. Piedāvājumā gan biroja, gan ražošanas, gan noliktavu telpas. Sīkāka informācija par objektiem: 


Talsos, Lielā ielā 6 un Lielā ielā 4

Nekustamais īpašums - Talsos, Lielā ielā 6 un Lielā ielā 4

SIA Tet pārdod nekustamos īpašumus Talsos, Lielā iela 6 un Talsi, Lielā iela 4 (zemes gabalus un ēkas). Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ēkas ir tehnoloģiski savienotas, Nekustamais īpašums tiek pārdots kopā kā vienots objekts.

  • Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0039 sastāv no administratīvās ēkas (2717.3 m2) un zemes gabala (1640 m2).
  • Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0026 sastāv no administratīvās ēkas (626 m2) un zemes gabala (921 m2).

Cena: 145 000 €.


Dobelē, Zaļā ielā 12A

Nekustamais īpašums - Dobelē, Zaļā ielā 12A

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas (751.7 m2), dīzeļēkas (33.5 m2) un zemes gabala (1289 m2).

Cena: 37 000 €.


Ventspilī, Kaļķu ielā 2

nekustamie ipasumi kalku iela 2 ventspils

SIA Tet pārdod nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 2, Ventspilī, kadastra numurs 27000250305. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1888 mun nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 27000250305001.

Cena: 86 000 €.


Pļaviņās, Pasta ielā 2

Nekustamais īpašums - Pļaviņās, Pasta ielā 2

Nekustamais īpašums sastāv no ATC ēkas (299.2 m2). Īpašumtiesības ir uz 420/528 domājamām daļām no ATC ēkas un zemes gabala (903 m2).

Cena: 15 000 €.


Daugavpilī, Jātnieku ielā 78A

Nekustamais īpašums - Daugavpilī, Jātnieku ielā 78A

Īpašums sastāv no ATC ēkas (963.4 m2) un zemes gabala (868 m2).

Cena: 82 000 €.


Limbažos, Pasta ielā 3

Nekustamais īpašums - Limbažos, Pasta ielā 3

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (2758.7 m2), garāžas (437.1 m2) un zemes gabala (5296 m2).

Cena: 158 000 €.


Bauskā, Slimnīcas ielā 9

Nekustamais īpašums - Bauskā, Slimnīcas ielā 9

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (3467 m2) un garāžām (525.4 m2).

Cena: 86 000 €.


Aizkrauklē, Bērzu ielā 1

Nekustamais īpašums - Aizkrauklē, Bērzu ielā 1

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1982.2 m2).

Cena: 79 000 €.


Gulbenē, Rīgas ielā 24

Nekustamais īpašums - Gulbenē, Rīgas ielā 24

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (3318.3 m2) un zemes gabaliem (828 m2), (1329.7 m2) un (1422 m2).

Cena: 92 000 €.


Ludzā, Latgales ielā 103

Nekustamais īpašums - Ludzā, Latgales ielā 103

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas (1807 m2) un zemes gabala (1927 m2). Ēka ir labiekārtota ar vietējo centralizēto apkuri, elektroapgādi, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju. Pie pārdošanas par labu SIA Tet tiek nodibināts peronālservitūts 300 mplatībā.

Cena: 65 000 €.


Preiļos, Raiņa bulvārī 21

Nekustamais īpašums - Preiļos, Raiņa bulvārī 21

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas (446.9 m2) un zemes gabala (506 m2). 

Cena: 26 000 €.