24 | 10 | 2012
VID un Datorprogrammu autortiesību apvienība apņemas cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Nelija Jezdakova un biedrības "Datorprogrammu autortiesību apvienība" (DAA) valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs parakstījuši vienošanos par sadarbību, veicinot nodokļu maksāšanu un godīgu konkurenci datorprogrammu autortiesību nozarē.Divpusējās vienošanās mērķis ir mazināt datorprogrammu ražotāju, izplatītāju un datortehnikas remonta nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, īpašu uzmanību pievēršot "aplokšņu algām", kā arī veicināt datorprogrammu pirātisma apkarošanu Latvijā.Vienošanās stājās spēkā tās parakstīšanas brīdī un būs spēkā tik ilgi, kamēr DAA atbildīs šajā sadarbības dokumentā noteiktiem kritērijiem, tostarp kamēr biedrībā būs vismaz 20 datorprogrammu ražotāju, izplatītāju un datortehnikas remonta nozarē strādājošo komersantu.DAA apņēmusies informēt VID par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, kā arī vērst VID uzmanību uz datorprogrammu ražotāju, izplatītāju un datortehnikas remonta jomām, kurās nepieciešami aktīvākakontrole. DAA būs jāinformē VID par savām aktivitātēm nozares sakārtošanā un jāsniedz ziņas, kas varētu noderēt nodokļu administrēšanā. VID izmantos DAA sniegto informāciju, lai izstrādātu efektīvas nodokļu administrēšanas metodes nolūkā mazināt nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. VID sniegs DAA biedriem informāciju par to darījumu partneriem, kuri uzskatāmi par riskantiem nodokļu maksātājiem.Lasiet vairāk Nozare.lv.