Tet iegūst ģimenei draudzīgas darbavietas statusu

Tet iegūst ģimenei draudzīgas darbavietas statusu
11/01/2022

Sabiedrības integrācijas fonds novērtējis Tet grupas rūpes par darbinieku labbūtību un iespējām sabalansēt darbu ar privāto dzīvi, piešķirot statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Šīs iniciatīvas mērķis ir sekmēt cilvēcīgas, iekļaujošas darba vides attīstību Latvijā, turpinot nostiprināt sabiedrībā izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvara nepieciešamību.

 

 

Tet Cilvēku un vides dienesta direktore Ingrīda Rone: "Esam lepni un priecīgi par saņemto novērtējumu. Rūpes par darbiniekiem noteikti ir viens no Tet grupas ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem. Turpināsim ieklausīties kolēģos, uzticēsimies saviem darbiniekiem un veidosim produktīvu un patīkamu darba vidi kopā. Tāpat turpināsim būt sociāli atbildīgi pret sabiedrību kopumā, atbalstot labdarības projektus bērniem, radot kvalitatīvu saturu mazākajiem TV skatītājiem, atbalstot dažādas izglītojošas aktivitātes un īstenojot citas jau iesāktās un jaunas ģimenēm draudzīgas prakses."

 

Tet saviem darbiniekiem nodrošina elastīgu darba vietu un laiku, kas ļauj harmoniskāk sabalansēt darbu ar privāto dzīvi un ģimenes vajadzībām. Iespēju strādāt attālināti no ārvalstīm līdz 3 mēnešiem gadā visbiežāk Tet kolēģi izmantojuši tieši, lai uzturētu attiecības ar ārvalstīs dzīvojošajiem ģimenes locekļiem un draugiem. Plaša labumu izvēle sniedz iespēju komplektēt savām vēlmēm un arī ģimenes vajadzībām atbilstošus labumus. Dāvanas bērniem Ziemassvētkos, Bērnu dienas pasākums, vasaras darbs darbinieku bērniem – šīs ir jau tradicionālas aktivitātes Tet grupā. Pandēmijas laikā organizācija sniegusi plašu atbalstu, lai rūpētos par darbinieku drošību un arī emocionālo veselību. Organizētas informatīvas lekcijas, kuru laikā bijis iespējams gūt atbildes no ekspertiem, nodrošinātas vakcinēšanās iespējas birojā darbiniekiem un viņu ģimenēm, piedāvātas individuālas tikšanās ar psihoterapeitiem, kā arī organizētas kopīgas nodarbības ar terapeitiem un citiem ekspertiem labbūtības veicināšanai.

 

Ģimenei draudzīgas darbavietas ir organizācijas, kas sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu, nodrošina darba ņēmējiem ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā. Tās orientējas uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, vērtē un nodrošina strādājošo veselības aizsardzību, nodrošina atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām. Tās ir organizācijas, kas īsteno pārdomātu iekšējo komunikāciju un piedāvā darbiniekiem elastīgu "papildu labumu grozu", dod iespēju strādājošajiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni. Plašāku informāciju par programmu "Ģimenei draudzīga darbavieta" skatīt šeit.