12 | 12 | 2011
SMS pakalpojumi - joprojām aktuāli

SMS pakalpojumi arī šodien saglabā savu aktualitāti uzņēmumu vidū Latvijā. Tiem ir dažādas formas un daudzveidīgas pielietojuma iespējas. Iepriekš piedāvāto standarta pakalpojumu izmantošana ļāvusi uzņēmumiem izvērtēt to noderīgumu un apzināt papildu vajadzības, tādējādi vēršoties pie pakalpojumu sniedzējiem ar saviem ierosinājumiem un priekšlikumiem padarīt esošo pakalpojumu individuālu un pielāgot uzņēmuma darbības specifikai.SMS pakalpojumi ir ļoti svarīga loma uzņēmumu ikdienas komunikācijā ar saviem klientiem.Viens no aktuālākajiem SMS pakalpojumiem ir SMS mārketings jeb īsziņu izsūtīšana – mūsdienīgs un spēcīgs mārketinga ierocis – komunikācijas kanāls, kas nodrošina tūlītēju, individuālu un personīgu kontaktu ar klientu un ļauj sasniegt lielu mērķauditoriju, nosūtot no pielāgotām īsziņu izsūtīšanas WEB aplikācijām īsu informatīvu vai reklāmas tekstu uz saņēmēja mobilo tālruni.SMS mārketings ir efektīva tiešā komunikācija, uzņēmuma klientu, sadarbības partneru un arī paša uzņēmuma darbinieku informēšana ar īsziņu, kas ietaupa gan naudu, gan laiku. Nosūtītā īsziņa atšķirībā no telefona zvana vai jauna tiešā kontakta neliek pārtraukt iesākto nodarbi. Īsziņu saņēmēji var izlasīt atsūtīto informāciju sev piemērotā laikā.SMS mārketings piemērots jebkuras nozares uzņēmumiem, kuriem nepieciešams informēt un apziņot savus klientus. SMS mārketings iegūst arvien lielāku nozīmi tieši klientu apkalpošanā – attiecību veidošanā un uzturēšanā, informējot klientu par viņam aktuāliem notikumiem un darbībām ikdienā.Šobrīd vērojama uzņēmumu aktivitāte dažāda veida akciju, loteriju, balsošanas un konferenču rīkošanā ar SMS. Šādas akcijas ļauj vienlaikus izspēlēt produktu loteriju un veikt auditorijas pētījumus, kā arī ir laba alternatīva tradicionālajām preču un pakalpojumu loterijām. Lai noskaidrotu klientu viedokli par interesējošiem jautājumiem un organizētu dažādus konkursus, iespējams izmantot SMS balsošanu. Savukārt SMS konferences pakalpojums piemērots, lai tās dalībnieki varētu uzdot jautājumus un iesaistoties diskusijās.Uzņēmumi joprojām aktīvi izmantot arī paaugstinātas maksas SMS pakalpojumus, kas palīdz paplašināt tirdzniecību un gūt papildu ienākumus, pārdodot preces un pakalpojumus ar SMS starpniecību jebkuram mobilā telefona lietotājam.Tā kā arvien vairāk uzņēmumu izvēlas uzticamu pakalpojumu sniedzēju un individuālajām vajadzībām atbilstošu risinājumu, tad SMS pakalpojumu sniedzējiem nepieciešams pilnveidot esošās sistēmas un padarīt tās elastīgākas.Ina Servuta, Lattelecom BPO SMS klientu attiecību vadītāja