SIA Tet saglabās atlaides personām ar invaliditāti

SIA Tet saglabās atlaides personām ar invaliditāti
05/09/2022

Līdz ar izmaiņām Elektronisko sakaru likumā, kas stājās spēkā šī gada 29. jūlijā, un tām sekojošo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 25. augusta lēmumu, no 1. novembra tiek pārtraukta valsts kompensācija atlaidēm interneta un balss telefonijas pakalpojumiem, kas līdz šim pienācās cilvēkiem ar invaliditāti. SIA Tet saglabās atlaides interneta un balss pakalpojumiem esošajā apmērā līdz 2023. gada aprīlim, un aicina atbildīgās iestādes rast risinājumu, lai Latvijā cilvēki ar invaliditāti varētu saņemt valsts nodrošinātu atbalstu elektroniskajiem pakalpojumiem, kas ir nozīmīgi viņu sociālajai un ekonomiskajai integrācijai.

 

Saskaņā ar iepriekšējo kārtību, izpildot regulatora noteiktās universālā pakalpojuma saistības, atlaides elektronisko sakaru pakalpojumiem Tet nodrošināja gandrīz 3400 personām ar invaliditāti. Piekļuve sakaru pakalpojumiem šai iedzīvotāju grupai ir būtiska pilnvērtīgas dzīves un iespēju nodrošināšanai un nozīmīga sociālajai integrācijai. Tādēļ personām ar invaliditāti Tet no uzņēmuma puses saglabās līdz šim nodrošinātās pakalpojumu atlaides esošajā apmērā līdz 2023. gada aprīlim, lai atbalstītu sociāli mazāk aizsargāto personu loku un rudens un ziemas sezonā palīdzētu atslogot komunālo pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Pašiem klientiem nekādas papildu darbības vairs nav jāveic. Par tālākajām pakalpojumu lietošanas nosacījumu izmaiņām klienti tiks informēti atsevišķi līgumos noteiktajā kārtībā 2023. gada martā.

 

Ņemot vērā to, ka pieeja sakaru pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti ir īpaši nozīmīga pilnvērtīgas dzīves un iespēju nodrošināšanai, Tet aicina atbildīgās iestādes – Satiksmes ministriju un SPRK – operatīvi izvērtēt atjaunotajā Elektronisko sakaru likumā esošās iespējas un rast risinājumus, lai Latvijā cilvēki ar invaliditāti, neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja, varētu saņemt valsts nodrošinātu atbalstu pakalpojumiem, kas viņiem ir nozīmīgi sociālajai integrācijai un palīdz sekmīgāk iekļauties sabiedrībā vai Labklājības ministriju rast iespējas citiem alternatīviem atbalsta veidiem.