28 | 11 | 2012
„Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros datorprasmes apguvuši gandrīz 7 tūkstoši senioru

Lattelecom sociālās atbildības projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros 2012.gada laikā datorprasmes apguvuši 6680 seniori, kas ir četrkārt lielāks apmācīto skaits, salīdzinot ar 2011.gada projekta rezultātiem. Šogad apmācības nodrošināja 99 skolotāji, no tiem trešdaļa Rīgā, organizējot senioru bezmaksas datorprasmju apguves iespējas 128 skolās un apmācību punktos. Pateicoties pašvaldību atsaucībai, projektā iesaistījās 62 pilsētas un novadi visā Latvijas teritorijā. Apmācītie seniori atzīst, ka projekta lielākie ieguvumi ir pieeja informācijai, pašapziņas celšana un vientulības, sociālās atstumtības mazināšana.Pateicībā par ieguldīto darbu, laiku un entuziasmu senioru apmācībā, no 2.līdz 14.novembrim 7 Latvijas pilsētās notika „ Pieslēdzies, Latvija!” noslēguma pasākumi, godinot skolotājus, skolu direktorus, projektā iesaistītās pašvaldības un seniorus. Rīgas pasākuma atklāšanas uzrunā projekta iniciators, Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis atzina, ka: „Šogad panākts brīnišķīgs rezultāts, pārsniedzot izvirzītos mērķus un optimistiskākās prognozes. Esmu no sirds lepns par šiem cilvēkiem, kas 60, 70 un pat 80 gadu vecumā ir gatavi pārvarēt digitālo plaisu, kas šķir viņus no pilnvērtīgas dzīves!”. Savukārt labklājības ministre Ilze Viņķele uzsvēra, ka „Pieslēdzies, Latvija!” apgāž vairākus stereotipus un mītus – gan to, ka senioru vecumā cilvēki kļūst neaktīvi un nevar iemācīties neko jaunu, gan to, ka uzņēmumiem rūp tikai peļņa un visas labās lietas maksā dārgi. „Visa pamatā ir laba ideja un konsekventa spēja to īstenot. Šis projekts palīdz senioriem pieslēgties pasaulei, pieslēgties cerībai, pieslēgties gaismai,” teica I.Viņķele.Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka atgādināja, ka 2012.gads Eiropas Savienībā veltīts veselīgai novecošanai un paaudžu solidaritātei, lai mazinātu plaisu starp veciem un jauniem cilvēkiem. Tāpēc svarīga ir privātā iniciatīva, lai meklētu kopīgas intereses paaudžu starpā. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks uzvēra konkurētspējas lomu senioru darorprasmju celšanā: „Rīgā 50 un vairāk gadu ir aptuveni trešdaļai no visiem iedzīvotājiem. Tas ir liels skaits. Senioriem tā ir ļoti svarīga uzdrošināšanās no darbaspējas vecuma palielināšanās un konkurētspējas viedokļa. Rīgas dome ir gatava projektā līdzdarboties arī turpmāk, lai šis sociālais aspekts un cilvēku drošības sajūta IT laikmetā pieaugtu,” norādīja A.Ameriks.Apmācīto senioru veiktās aptaujas dati liecina, ka gandrīz trešdaļa respondentu (28,6%) kā lielāko projekta ieguvumu min iespēju kļūt zinošākam par notiekošo Latvijā un pasaulē. Otrs lielākais ieguvums, kuru min vismaz katrs piektais seniors, ir pašapziņas celšana un piederības sajūtas vairošana sabiedrībai (23,2%). Tāpat piektdaļa senioru uzsvēruši, ka pēc datorprasmju apguves viņi kļuvuši sociāli aktīvāki, biežāk sazinās ar saviem tuviniekiem, jūtas modernāki un spēj rast labāku kontaktu ar citām paaudzēm (piemēram, bērniem un mazbērniem).Atbildot uz jautājumu – kā seniori izmanto datoru pēc apmācību kursa apmeklēšanas – visbiežāk minētā atbilde ir informācijas meklēšana internetā (15,5%), nākamās populārākās atbildes ir ziņu lasīšana internetā (13,9%), e-pastu rakstīšana (13,6%), rēķinu apmaksa internetbankā (12,1%), sociālo portālu lietošana (piemēram, draugiem.lv, 8,8%). Tāpat respondenti norādījuši, ka jauniegūtās prasmes izmanto saziņai caur Skype, iepirkumiem interneta veikalos, Youtube video aplūkošanai un datorspēļu spēlēšanai.Aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā puse senioru (56,3%) pieteikušies datorprasmju apguvei pēc pašu iniciatīvas, jo vietējā laikrakstā un citos informācijas kanālos pamanījuši informāciju par šādu iespēju. Gandrīz katrs piektais seniors apmācību izgājis pēc pašvaldību, skolu un pensionāru biedrību pamudinājuma. Savukārt pārējie seniori kursus apmeklējuši pēc bērnu, mazbērnu, kaimiņu vai draugu ieteikuma.Aktīvākā senioru vecumgrupa, kuri apmeklējuši bezmaksas datorapmācības kursu, ir 56 līdz 75 gadus jauni cilvēki (gandrīz 70% no kopējā senioru skaita). Katrs ceturtais projekta dalībnieks bija 50-55 gadus jauns, savukārt vairāk nekā 6% dalībnieku bija pārkāpuši 76 gadu slieksni. Vecākā projekta dalībniece - Aina Rodriguez-Mata - 12.novembrī atzīmēja 94 gadu jubileju, ar savu piemēru apliecinot, ka mācīties var un vajag jebkurā vecumā.Lattelecom projekts „Pieslēdzies, Latvija!” tiek īstenots kopš 2008.gada. No 2011.gada projekta fokuss tika virzīts uz senioru datorprasmju celšanu, apmācot 1500 seniorus visā Latvijas teritorijā. Savukārt šogad apmācīts vairāk nekā četras reizes lielāks senioru skaits. Sasniegtais rezultāts apliecina, ka Lattelecom izveidotā apmācību sistēma ir ļoti pieprasīta gan senioru izglītošanai un prasmju attīstīšanai, gan arī pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku socializēšanai. Tāpēc nākamo sešu gadu laikā līdz Latvijas Republikas simtajai gadadienai Lattelecom plāno apmācīt līdz 30 tūkstošiem senioru.Bezmaksas datorapmācības tiek piedāvātas cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Mācības no maija līdz novembrim noritēja skolu datorklasēs līdz 14 dalībniekiem grupā un ilga trīs dienas, apmācībām veltot četras mācību stundas ik dienu. Senioriem tika nodrošinātas bezmaksas mācību grāmatas, kā arī turpmākai zināšanu apguvei ikvienam ir pieejama datorskola „Mācies pats!” interneta vietnē www.piesledzieslatvija.lv.Lattelecom sociālās atbildības iniciatīva norisinās ar Labklājības ministrijas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Projekts „Pieslēdzies, Latvija!” ir ieguvis „Zviedrijas Biznesa gada balvu 2012” kategorijā „Korporatīvās sociālās atbildības iniciatīva” un Baltijas mērogā atzīts par labāko korporatīvās ilgtspējas un atbildības iniciatīvu, saņemot Baltic PR Awards 2012 balvu. Tāpat projekts iekļauts Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei iniciatīvās.