05 | 11 | 2013
"Pieslēdzies, Latvija" 2013.gada izlaidumā – jau 10 tūkstoši senioru, no tiem gandrīz puse pirmspensijas vecumā

Šogad Lattelecom sociālās atbildības projektā Pieslēdzies, Latvija! apmācīto senioru skaits pārsniedzis jau 10 tūkstošus, nodrošinot bezmaksas datorzinību apguvi trīs līmeņos visā Latvijā. Gandrīz katrs otrais projektā iesaistītais (41%) ir pirmspensijas vecumā, apliecinot mūsdienu tehnoloģiju neatsveramo lomu konkurētspējas celšanai darba tirgū. Savukārt 12 skolēnu ir pārkāpuši 90 gadu slieksni, savas dzīves fokusā liekot mūžizglītību un degsmi pārvarēt digitālo plaisu arī cienījamos brieduma gados. Kopš projekta pirmsākumiem piecu gadu laikā digitālo plaisu pārvarējuši jau vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku pēc 50 gadu vecuma.

Atbilstoši iedzīvotāju skaitam, reģionāli aktīvāki bijuši Rīgas un Pierīgas seniori – kopumā 4417 cilvēki jeb 44% no apmācīto kopskaita. Aktīvi projekta iespējas izmantojuši arī Zemgales iedzīvotāji, no kurienes nāk katrs piektais projekta dalībnieks (20% jeb 2003). Projektā piedalījušies 1338 seniori no Latgales (13%), tikpat no Vidzemes – 1318 (13%). Savukārt Kurzemē prasmi darboties ar datoru un internetu šogad apguvuši 1054 seniori jeb 11% no kopējā apmācīto skaita. Katrs ceturtais projekta dalībnieks datorprasmes apguvis krievu valodā. Šogad mācības brīvprātīgi nodrošināja 131 skolotājs 144 apmācības vietās – skolās, koledžās, pašvaldību pieaugušo izglītības vai jauniešu centros un biznesa inkubatoros, kompetenču attīstības centros un bibliotēkās.

„Pieslēdzies, Latvija! gadu no gada augošais dalībnieku skaits apliecina, ka sociālā iekļaušanās, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un informācijas sabiedrības attīstība ir vitāli svarīgas jomas cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Izglītības fokusā Latvija tradicionāli skatās jauniešu virzienā, bet šie cilvēki apliecina, ka mūžizglītība ir ne mazāk svarīgs attīstības virziens. Īpaši šobrīd, kad visā Eiropā iedzīvotāju struktūra objektīvi noveco,” norāda Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Arī projekta dalībnieku aptaujas dati liecina – katrs piektais seniors uzskata, ka jauniegūtās prasmes ļauj kļūt sociāli aktīviem un sekmē mūžizglītību. 15% apgalvo, ka apmācības viņiem palīdzējušas celt profesionālo kvalifikāciju, no kuriem puse atzīst – rodoties nepieciešamībai atgriezties darba tirgū, iegūtās zināšanas paver lielākas iespējas atrast darbu. Katrs astotais aptaujā uzsvēris, ka datora lietošana ir mazinājusi fizisko un emocionālo attālināšanos no tuviniekiem un draugiem. Pie projekta ieguvumiem dalībnieki min, ka apgūtās prasmes palīdzējušas: kļūt zinošākam par to, kas notiek Latvijā un pasaulē (20%); ietaupīt līdzekļus, piemēram, veicot rēķinu apmaksu internetbankā vai iepērkoties internetā (18%); ietaupīt laiku – saziņa ir ātrāka (14%); justies modernākiem un rast labāku kontaktu ar citām paaudzēm, piemēram, bērniem un mazbērniem (15%).

Minot svarīgāko lietu TOP6, bez kurām projekta dalībnieki – seniori – vairs nevar iedomāties savu ikdienu, respondenti minējuši televizoru, telefonu, internetu, datoru, bankas maksājumu karti un ledusskapi. Tādas lietas, kā grāmatas, preses izdevumi, zāles un uztura bagātinātāji vai automašīna nav iekļuvušas primāri svarīgāko lietu saraksta augšgalā.

Ņemot vērā projekta jubilejas – piekto gadadienu, aktīvākie projekta dalībnieki, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies digitālās plaisas mazināšanā cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma, 5.novembrī aicināti uz projekta noslēguma pasākumu Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā, kur līdztekus Maestro Raimonda Paula koncertprogrammai tiks pasniegtas jubilejas balvas 7 nominācijās.

Lattelecom projekts Pieslēdzies, Latvija! tiek īstenots kopš 2008./2009.mācību gada. Līdz šim ar pašvaldību un skolu atbalstu apmācīti jau 20 tūkstoši senioru, kas ir divas trešdaļas no kopējo apmācāmo skaita. Projekta organizētāji iecerējuši līdz valsts simtajai gadadienai apmācīt vismaz 30 tūkstoši cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrēties informācijas sabiedrībā. Sociālā iniciatīva ir kļuvusi par nacionāla mēroga projektu, ko atbalsta Labklājības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Nodarbinātības valsts aģentūra.