Latvijas SOS bērnu ciematos apgūst ikdienā nepieciešamās datorprasmes

Latvijas SOS bērnu ciematos apgūst ikdienā nepieciešamās datorprasmes
19/05/2022

Uzņēmums Tet uzsācis SOS bērnu ciematu audžuvecāku apmācības digitālo pamatprasmju pilnveidei. Līdz pat novembra vidum trīs Latvijas SOS bērnu ciematos audžuvecāki apgūs ikdienā nepieciešamās prasmes finanšu uzskaišu un atskaišu veidošanai, dokumentu apstrādei un glabāšanai, atbalstam mācībām un attālinātajam darbam, apgūstot Zoom, WhatsApp un citus aktuālos rīkus, drošībai digitālajā vidē un citus ikdienā nepieciešamos pamatus.

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja: "Ikvienam cilvēkam būtu ieteicams turpināt izglītoties visa mūža garumā. Ļoti svarīgi tas ir arī audžumammām SOS bērnu ciematos un ārpus tiem, jo jaunu prasmju apgūšana palīdz mammām iet līdzi laikam un uzturēt možu garu, rūpējoties par saviem audžubērniem. SOS mammas bija ļoti gandarītas pēc pirmajām mūsu sadarbības partnera Tet rīkotajām datorzinību apmācībām un ar nepacietību gaida to turpinājumu, lai jauniegūtās zināšanas steigtu pielietot ikdienā. Šāda veida sadarbības palīdz mums kā organizācijai un mūsu darbiniekiem augt un attīstīties."

 

"Ir būtiski, lai bērni un vecāki ģimenē justos digitāli komfortabli – lai būtu pieejamas ne vien modernas ierīces, bet arī visi mājinieki prastu ar tām arī rīkoties. Diemžēl joprojām ir sabiedrības daļa, kam digitālo prasmju trūkums traucē veikt arī vienkāršas darbības, kas varētu būtiski atvieglot viņu ikdienu, tādēļ kopīgi iesaistāmies digitālās plaisas mazināšanā," saka Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks. 

 

Lai turpmāk veiksmīgāk noritētu ne vien attālinātās mācības, sazvani un lekcijas, bet arī, lai audžumammas un audžutēti pilnīgāk apgūtu un spētu efektīvi pārvaldīt dažādas datorprogrammas, kas atvieglos viņu ikdienas darbu, piemēram, veidojot finanšu atskaites vai kādas citas uzskaites, Tet nodrošinās apmācību ciklu Valmieras, Īslīces un Kuldīgas SOS bērnu ciematos. Ikvienam arvien nozīmīgāka kļūst  drošība digitālajā vidē, tāpēc īpaša loma tiks pievērsta dažādu dokumentu, failu un informācijas apstrādei un arī to glabāšanai. Nodarbības jaunu zināšanu apguvei ilgs līdz pat novembra vidum.  Tās tiek īstenotas sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju.

 

Tet aicina ikvienu pievienoties bērnu un viņu audžuģimeņu atbalstam, ienākot www.sosbernuciemati.lv/ziedojums un iespēju robežās veicot ziedojumu vai pievienojoties ikmēneša ziedotāju pulkam. Digitālās pasaules iespēju atvēršanai Tet SOS bērnu ciematu mājas ir papildinājis ar 20 datoriem, kā arī Tet darbinieki kopā ar SOS bērnu ciemata iemītniekiem īstenos dažādus pasākumus un aktivitātes – dodoties kopīgos piedzīvojumos un mācoties kopā jaunas lietas.

 

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska organizācija, kas jau 25 gadus Latvijā veido un atbalsta ģimenes bērniem, kuri zaudējuši vecāku aprūpi. SOS bērnu ciematā ir iespēja uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, būt drošībā, socializēties un mācīties.