Latvijas e-indekss saņēmis Eiropas Publiskā sektora balvu
04 | 12 | 2015
Latvijas e-indekss saņēmis Eiropas Publiskā sektora balvu

"Latvijas e-indekss"* 2015.gada 17.novembrī saņēma Eiropas Publiskā sektora balvu (European Public Sector Award) – Eiropas Labākās prakses sertifikātu kategorijā "Eiropas, nacionālā vai reģionālā līmeņa labākais projekts". "Latvijas e-indekss" ir pirmais Latvijas digitālās vides mērījums, kuru 2014. gadā uzsāka Lattelecom partnerībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un sadarbojoties ar nozares asociācijām.

Šī gada starptautiskā konkursa tēma bija Publiskais sektors kā partneris labākai sabiedrībai. Konkursam tika pieteikti 160 projekti. Latvijas sasniegumus žūrija augsti novērtēja šādos kritērijos – efektīva pārvaldība, jauns pakalpojumu sniegšanas veids, inovatīva zināšanu vadība un jaunas līderības pieejas, līdzsvarotas valsts finanses.

Latvijas e-indeksa iniciatora Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis saka: "Saņemtā Eiropas Publiskā sektora balva apliecina, ka pašvaldību un valsts iestāžu e-vides mērījums ir unikāla iniciatīva ne vien Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Redzam, ka arī  pašvaldības ar interesi seko līdzi "Latvijas e-indeksa" rezultātiem, un tie jau šobrīd kalpo par motivāciju attīstīt e-vidi iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai."

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atzīst: "Iegūtā atzinība ir augsts novērtējums Latvijai par kopīgiem e-pārvaldes sasniegumiem, sadarbojoties valsts iestādēm, privātajam un nevalstisko organizāciju sektoram. "Latvijas e-indeksa" mērījumi palīdz novērtēt valsts e-vidi un tās izaugsmi, dalīties zināšanās, turklāt stiprina publiskā un privātā sektora sadarbību. Tā mērķis visiem ir kopīgs – Latvijas iedzīvotājiem vienkārši un ērti lietojami e-pakalpojumi. Apzinot un izceļot labās prakses piemērus, e-indekss atbalsta mūsdienu prasībām atbilstošas e-vides attīstību iestādēs. Iegūtais novērtējums ir apliecinājums, ka uzsāktais jāturpina."

"Latvijas e-indekss" sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši valsts un pašvaldību iestādes izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Indekss palīdz  iestādēm uzlabot savu darbu un paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem. Apzinot un izceļot labās prakses piemērus, e-indekss atbalsta mūsdienu prasībām atbilstošas e-vides attīstību iestādēs.

"Latvijas e-indekss" pirmo reizi tika īstenots 2014. gadā. Šobrīd notiek darbs pie 2015. gada mērījumu veikšanas, kuru rezultātus paredzēts publicēt 2016. gada janvārī.

Kopš 2007.gada katru otro gadu konkursu organizē Eiropas Publiskās administrācijas institūts (European Institute of Public Administration). Šogad tajā varēja piedalīties visu līmeņu publiskā sektora institūcijas.

* Latvijas e-indekss (www.eindekss.lv) raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Iniciatīva īstenota ciešā partnerībā ar Lattelecom, LIKTA, LPS, LLPA un LTRK. "Latvijas e-indeksu" veido divi mērījumi: Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā un Latvijas valsts iestāžu e-indekss analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iekšējā darba organizācijā un e-pakalpojumu nodrošināšanā.