Lattelecom izveidojis Baltijā pirmo viedo biroju

Lattelecom izveidojis Baltijā pirmo viedo biroju
02/12/2015

Latvijas vadošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums Lattelecom, izveidojis Baltijā modernāko pirmo viedo - uz aktivitātēm balstīto biroju, kas pielāgots darbinieku mainīgajām vajadzībām pēc telpas, saskarsmes un darba resursiem.

Lattelecom viedais birojs Mettropole ir apvērsums darba devēju izpratnē par mūsdienu darbinieka vajadzībām, kas izveidots sadarbībā ar Latvijas labākajiem telpu projektētājiem no Xcelsior un antropologu Robertu Ķīli. Biroja telpas tehniskās projektēšanas un izbūves darbus veica Citrus Solutions.

 "Ir jāsaprot, ka attīstoties tehnoloģijām nevar uzņemties realizēt 21.gadsimta uzdevumus, izmantojot 20.gadsimta instrumentus un cerēt, ka tiksiet ar šo darbu galā. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu mainīties līdzi laikam un veidot šī brīža vajadzībām atbilstošu darba vidi. Viedā biroja veidošanai bija trīs  pamatnosacījumi - izveidot dažādas elastīgas darba vides viena stāva ietvaros, nodrošināt pietiekoši daudz vietas individuālam darbam, kā arī veicināt komunikāciju, sadarbību un radošumu darbinieku starpā," stāsta Ingrīda Rone, Lattelecom Personāla vadības direktore.

Lai arī Lattelecom viedā biroja koncepts ir saistīts ar darba organizācijas un paradumu maiņu, un jauno paradumu iedzīvošanās izvērtējumu var veikt  3-6 mēnešu laikā, kopš pārmaiņas ir notikušas, jau šobrīd var redzēt skaidrus ieguvumus. Jāuzsver efektīvāka uzņēmuma resursu izmantošana -  par 70% augusi darbinieku kapacitāte esošajās  telpās, salīdzinot ar darba organizāciju iepriekš. Savukārt, par vairāk kā 40% samazinājušās telpas apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas uz vienu darbinieku.

Kaut arī bieži elastīgai un radošai videi birojā tiek likta vienlīdzības zīme ar atvērta tipa biroju, Lattelecom viedā biroja Mettropole dizaina un plānojumam koncepta vadošie pamatelementi Mettropolē  ir pavisam citi:

Jaunas iespējas, ņemot vērā darba specifiku vai noskaņojumu. Ja līdz šim katram bija savs galds, kur strādāt, sanāksmju telpas, kuras izmantot tikšanās laikā un atsevišķi vadītāju kabineti, tad Mettropolē ir krietni lielāka dažādība vietu individuālam darbam, sanāksmju zāļu, tikšanās, kā arī atelpas vietu izvēlē. Piemēram, lai koncentrētos atskaites sagatavošanai, darbinieks izmantot kluso zonu, savukārt, ja nepieciešama domu apmaiņa ar kolēģiem, tad piemērotāka ir radošā zāle, tējošanas vieta vai projektu zona. Neierasti, bet vērtīgi - visi vadītāji strādā kopā ar kolektīvu. Vides dažādība katram ļauj atrast piemērotāko vietu strādāšanai, vadoties pēc darba vajadzības, sava garastāvokļa vai citu kolēģu dienas plāniem. Mainīgas darba vietas (hot desk)-pētījuma dati liecina, ka darbinieks vidēji pie sava darba galda pavada ap 40% no sava darba laika, tāpēc Lattelecom viedajā birojā Mettropole darbiniekiem nav savas vienas konkrētas darba vietas, un brīdī, kad darbinieks ir sanāksmē, pusdienās vai ārpus biroja, darba vietu lietderīgi izmanto kāds cits kolēģis. Ikdienišķa darba vietas maiņa palīdz gan koncentrēties uz konkrētu darba uzdevumu, gan arī samazina mazkustīguma riskus, kas raksturīgi biroja darbiniekiem. Tīra darba virsma (clean desk). Ja līdz šim darbiniekiem darba galds kalpoja par vietu, kur ne tikai novietot nozīmīgus darba dokumentus, bet arī izlīmēt, piemēram, līmlapiņas ar svarīgākajiem darbiem tad šobrīd  Mettropolē tiek ievērots tīrā galda princips. Katram darbiniekam ir savs skapītis, kurā salikt savas mantas, gan mainot darba vietu vienā biroja galā uz citu, gan dodoties mājup, ikreiz  atstājot darba virsmu tīru un sakoptu.

Lattelecom viedā biroja Mettropole izveides laikā tika izvesti 250m3  būvgružu, saskrūvēti metāla profili 2600 metru garumā, izvilkti elektroapgādes kabeļi 20 000 metru garumā, kā arī vājstrāvu tīkla kabeļi 30 000 metri, kas ir līdzīgs attālumam no Lattelecom biroja ēkas Rīgā līdz Salaspilij un atpakaļ. Savukārt izveidoto un apstrādāto sienu un griestu platības apjoms ir līdzvērtīgs 22% futbola laukuma vai  2400m2.