Informācija pēc SIA Tet dalībnieku sapulces
Informācija pēc SIA Tet dalībnieku sapulces
04 | 12 | 2020
Informācija pēc SIA Tet dalībnieku sapulces

Šodien, 4. decembrī, notikusi SIA Tet (turpmāk Tet) dalībnieku sapulce. Tajā lemts par dividenžu izmaksu un situāciju saistībā ar prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām Tet amatpersonai. Dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums dalībniekiem izmaksāt papildu dividendes 8,2 miljonu apmērā, tostarp 4,2 miljonus eiro Latvijas Republikai un 4 miljonus – Telia Company.

 

Akcionāru sapulce arī izvērtējusi situāciju saistībā ar prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām Tet valdes priekšsēdētājam Jurim Gulbim un vēl četrām personām. Pēc Telia Company pārstāvju ierosinājuma Tet padome vienbalsīgi atbalstīja neatkarīga starptautiska uzņēmuma piesaisti, lai veiktu izpēti par uzņēmuma darbinieka rīcību pirms 12 gadiem noritējušajā televīzijas virszemes apraides ieviešanas konkursā un tam sekojošo līgumu slēgšanu ar infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem.

 

Starptautiskais neatkarīgās izmeklēšanas uzņēmums secinājis, ka nav atklāti pierādījumi, kas liecinātu par SIA Tet pašreizējo vai bijušo darbinieku un amatpersonu ļaunprātīgu vai uzņēmuma komerciālajām interesēm neatbilstošu rīcību. Pēc Tet padomes iepriekš noteikta jautājumu loka, secinājumi veikti, balstoties izanalizētajos materiālos un veiktajās intervijās.

 

Pēc rūpīgas un detalizētas iepazīšanās ar neatkarīgās izmeklēšanas rezultātiem, kā arī vairāku dienu ilgām diskusijām Tet padome dalībnieku pārstāvjiem ir sniegusi savu atzinumu, ka Tet valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors, kā arī Juridiskās daļas direktors saglabā Tet padomes uzticību. Ņemot vērā uzņēmuma pārvaldībā īstenoto vienbalsības principu, Tet padomē lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

Neskatoties uz to, ka pārkāpumi J.Gulbja rīcībā nav konstatēti, Tet padome un dalībnieku pārstāvji apzinās, ka apsūdzību uzrādīšanas fakts diemžēl met ēnu uz uzņēmuma nevainojamo reputāciju un rada reputācijas ilgtermiņa riskus uzņēmumam un uzņēmuma nākotnes vērtībai. Līdz ar to Tet dalībnieku pārstāvji lēma atsaukt Juri Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata, kas vienlaikus nozīmē atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu. Lēmums stājas spēkā šī gada 4. decembrī.

 

Novērtējot 14 gadu laikā sniegto ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē, Tet padome un dalībnieki izsaka pateicību Jurim Gulbim, kura vadībā Tet no balss sakaru operatora izaudzis par tehnoloģiju un izklaides nozares līderi, kļūstot par vadošo spēlētāju interneta un televīzijas pakalpojumu nozarē, uzņēmumam sekmīgi startējot eksporta tirgos, attīstot jaunus pakalpojumus, tostarp elektroenerģijas tirdzniecību, datu centru biznesu, vietējā TV satura piedāvājumu, gadu laikā Tet izveidojot par mūsdienīgu, inovatīvu un uz izaugsmi vērstu uzņēmumu.

 

Juris Gulbis: "Gribu teikt paldies akcionāriem par uzticību 14 gadu garumā un Tet darbinieku komandai par kopā paveikto. Kategoriski vēlreiz noraidu man uzrādītās prokuratūras apsūdzības. Mana sirdsapziņa ir tīra, ko apliecina arī neatkarīgo ekspertu vērtējums. Tomēr man ir svarīga ilgus gadus vadītā uzņēmuma nākotne, tāpēc respektēju, ka, mana atrašanās vadībā šobrīd radītu reputācijas riskus. Esmu gandarīts par paveikto - atstāju modernu, efektīvu uzņēmumu, kas maksā valstij  nodokļus, nodarbina savus darbiniekus arī krīzes laikā un samaksājis akcionāriem, tai skaitā Latvijas valstij, vairākus simtus miljonu dividendēs. Šogad Tet atzīts par astoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu un ceturto vērtīgāko ar valsts kapitāla daļu. Ceru, ka uzņēmums arī turpmāk saglabās tikpat augstu efektivitāti."

 

Jau tuvākajā laikā Tet padome uzsāks Tet valdes priekšsēdētāja un galvenā izpilddirektora atlases procedūru. Tikmēr par valdes priekšsēdētāju un galvenā izpilddirektora pienākumu izpildītāju nozīmēts galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks.

 

Juris Gulbis darbu Tet (toreiz Lattelecom) uzsāka 2007. gadā kā finanšu direktors, bet par valdes priekšsēdētāju kļuva globālās finanšu krīzes laikā 2008. gadā, kad lielāko daļu uzņēmuma apgrozījuma sastādīja balss telefonijas pakalpojumi. Šobrīd telefonija sastāda vien 5%, tomēr 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza augstāko rādītāju kopš 2008. gada – 226,3 miljonus eiro. Šogad Tet atzīsts par astoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu un ceturto vērtīgāko ar valsts kapitāla daļu.