Informācija medijiem 25.10.2020.

Tet apstiprina, ka pirms 10 gadiem (2010. gadā) uzsāktā kriminālprocesā šobrīd ir uzrādītas apsūdzības arī diviem Tet darbiniekiem: valdes priekšsēdētājam un Juridiskās daļas direktoram.

Juris Gulbis, Tet valdes priekšsēdētājs: "Kategoriski un pilnībā noraidu uzrādītās apsūdzības, esam gatavi aizstāvēt un pamatot katru uzņēmuma pieņemto lēmumu. Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi uzņēmuma attīstība tikai un vienīgi tiesiskā veidā. Diemžēl man nav iespēju komentēt un sevi publiski aizstāvēt, jo prokuratūrā esmu parakstījies par informācijas neizpaušanu."

Tet kapitāla daļu īpašnieki, padome un valde ārkārtīgi nopietni izturas pret izveidojušos situāciju un veic visas nepieciešamās darbības precīzai lietas apstākļu noskaidrošanai. Līdz pilnīgai visu lietas apstākļu noskaidrošanai abi darbinieki turpina pildīt savus darba un amatu pienākumus, kā arī saglabā padomes uzticību. Uzņēmums turpina realizēt akcionāru uzstādītos mērķus un klientiem nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus.

Tet padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins: "Uzņēmuma padome un akcionāri ir informēti par radušos situāciju no apsūdzību uzrādīšanas brīža. Līdz šim nav bijis iemesla apšaubīt Tet valdes un vadības komandas rīcības tiesiskumu un atbilstību uzņēmuma un tā īpašnieku interesēm. Vienlaikus padome ir uzdevusi nolīgt neatkarīgu izpēti, ko pašlaik veic specializēts starptautisks uzņēmums ar augstu reputāciju šajā jomā. Līdz tam uzņēmuma vadība un darbinieki saglabā padomes uzticību, lai šajā saspringtajā laikā nodrošinātu Tet grupas uzņēmumu sekmīgu darbību un tās nepārtrauktību."

Pēc publiski pieejamās informācijas, apsūdzība ir celta saistībā ar televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā ieviešanas konkursu nu jau pirms 12 gadiem. Pēc 2008. gadā Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa rezultātiem, Ministru kabinets 2009. gada sākumā apstiprināja SIA Lattelecom par televīzijas programmu ciparu apraides ieviesēju Latvijā. Lattelecom sekmīgi izpildīja valsts noteiktās saistības, jau 2009. gada pavasarī sākot pakalpojuma sniegšanu Rīgā un Pierīgā. Rekordātrumā jau līdz 2010. gada vasarai uzņēmums, sekmīgi pabeidzot pāreju uz ciparu televīziju, bez valsts finansiāla atbalsta nodrošināja gan bez maksas pieejamo programmu apraidi, gan tam laikam modernu maksas televīzijas pakalpojumu visā valsts teritorijā, kā arī nodrošināja sabiedrības informēšanas aktivitātes, tādējādi uzņēmumam un to īpašniekiem, tostarp Latvijas Republikai, nodrošinot rentablu pakalpojumu, peļņu un audzējot uzņēmumu vērtību. Projekts tika noslēgts 2013. gada beigās, uzņēmumam konkursa kārtībā nodrošinot ciparu apraidi arī turpmākajā periodā.

Pēc šobrīd publiski pieejamās informācijas, uzsāktais process ilgst jau 10 gadus. Pārsteidzoši, ka pēc vairāk nekā 10 gadiem ir celtas šādas apsūdzības, ņemot vērā, ka līdz šim nevienai no uzņēmuma amatpersonām vai darbiniekiem nav noteikts aizdomās turamā vai apsūdzētā statuss un uzņēmums ir sniedzis izmeklēšanas iestādēm visu pieprasīto informāciju. Uzņēmuma pārstāvji arī turpmāk tiesībsargājošajām iestādēm sniegs visu nepieciešamo informāciju. Savukārt par jautājumiem, kas saistīti ar pašu kriminālprocesu, informāciju ir tiesīga sniegt tikai Latvijas Republikas Prokuratūra.

 

Publicēts 2020. gada 25. oktobrī.