Izvēlies papildu Wi-Fi rūteri

  Lai ātrs un stabils internets visos mājas stūros!

Ātrs un stabils Wi-Fi visos mājas stūros bez maksas

Ātrs un stabils Wi-Fi visos mājas stūros bez maksas

Piesaki Pamata internetu un saņem vienu Wi-Fi signāla pastiprinātāju bez maksas, bet piesakot Pro internetu – pat divus!

Vienkārši pieslēdz to pie sava esošā rūtera un baudi jaudīgu un stabilu internetu, neatkarīgi no pieslēgto ierīču skaita.

1 papildu
Wi-Fi rūteris

Kad izvēlēties vienu papildu Wi-Fi rūteri?
Vairāk par pakalpojumu
 • Ja mājoklī ir 1-2 istabas un tā platība ir līdz 50m2

 • Papildu Wi-Fi tīkls

 • Stiprina Wi-Fi savienojamību, izveidojot papildu Wi-Fi punktu, bet neveido automātiski pārslēdzamu tīklu

 • Ja mājoklī ir 1-2 istabas un tā platība ir līdz 50m2

 • Papildu Wi-Fi tīkls

 • Stiprina Wi-Fi savienojamību, izveidojot papildu Wi-Fi punktu, bet neveido automātiski pārslēdzamu tīklu

pie esošā rēķina

+1,49 €/mēn.

Pieteikt
 • Ja mājoklī ir 1-2 istabas un tā platība ir līdz 50m2

 • Papildu Wi-Fi tīkls

 • Stiprina Wi-Fi savienojamību, izveidojot papildu Wi-Fi punktu, bet neveido automātiski pārslēdzamu tīklu

2 papildu
Wi-Fi rūteri

Kad izvēlēties divus papildu Wi-Fi rūterus? Iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu vienotā tīklā vari uzticēt mūsu meistaram par papildus maksu — 9,99 €.
Vairāk par pakalpojumu
 • Ja mājoklī ir 2-3 istabas un tā platība ir līdz 100m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

 • Ja mājoklī ir 2-3 istabas un tā platība ir līdz 100m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

pie esošā rēķina

+2,98 €/mēn.

Pieteikt
 • Ja mājoklī ir 2-3 istabas un tā platība ir līdz 100m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

3-4 papildu
Wi-Fi rūteri

Kad izvēlēties trīs vai četrus papildu Wi-Fi rūterus? Iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu vienotā tīklā vari uzticēt mūsu meistaram par papildus maksu — 9,99 €.
Vairāk par pakalpojumu
 • Ja mājoklī ir 4-5 istabas un tā platība ir līdz 200m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

 • Ja mājoklī ir 4-5 istabas un tā platība ir līdz 200m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

pie esošā rēķina

no 4,47 €/mēn.

Pieteikt
 • Ja mājoklī ir 4-5 istabas un tā platība ir līdz 200m2

 • Paplašināts esošais Wi-Fi tīkls

 • Viegli savienot esošās un jaunās ierīces

 • Ērti lietojams — tiek automātiski izvēlēts labākais Wi-Fi savienojuma avots, atkarībā no ierīces atrašanās vietas (piemēram, viedtālrunis tiek nēsāts līdzi pa dzīvokli)

Izvēlies Huawei Wi-Fi rūteri kā papildu signāla pastiprinātāju un tiec pie maksimālā interneta ātruma!

 

Paplašina un pastiprina Wi-Fi signālu

Baudi stabilu interneta ātrumu no istabas līdz istabai, arī terasē un pagalmā.

Vienkārši un ērti

Nekādu sarežģītu instrukciju – pieslēdz papildu rūteri esošajam modemam un lieto internetu bez aizķeršanās.

Stabils ātrums vienmēr

Jaudīgais Wi-Fi signāls sasniegs pat tālākos mājokļa stūrus, neatkarīgi no rūterim pieslēgtā ierīču skaita.

Bezmaksas piegāde

Saņem iekārtu tuvākajā pakomātā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Lietošana
Līgumi

Cik ilgi jāmaksā īres maksa?

Īres maksa tiks piemērota visu pakalpojuma lietošanas laiku.

Cik rūteri ir nepieciešami manam mājoklim, lai nodrošinātu nepārtrauktu Wi-Fi signāla darbību?

Nepieciešamo rūteru skaits ir atkarīgs ne tikai no mājokļa platības, bet arī istabu skaita, sienu materiāla un to biezuma, iekārtu novietojuma un atbalstītajiem Wi-Fi standartiem, kā arī kaimiņu Wi-Fi iekārtu radītajiem signāla traucējumiem. Optimālā scenārijā viens rūteris nodrošinās labu Wi-Fi signālu mājoklī līdz 50m2 (1-2 istabas), savukārt platībā līdz 300m2 (ar vairākām istabām/ stāviem) ar vienu būs par maz, un būtu nepieciešamas papildus 3-4 Wi-Fi rūteri/ signāla pastiprinātāji.

Kāda ir maksa par meistara vizīti?

Maksa par meistara vizīti ir 15,00 € (ierašanās) un tarifs par vienu minūti (darba dienās no 9:00 līdz 18:00) — 0.52 € (ar PVN). Maksā ietilpst papildu Wi-Fi rūteru konfigurācija un uzstādīšana, izmantojot bezvadu (Wi-Fi) savienojumu starp iekārtām un vienota tīkla nosaukuma (SSID) izveide.

Kā pieslēgt papildu Wi-Fi rūteri?

Huawei uzstādīšanas instrukcija atrodama palīdzības lapā.

Vairāk

Kā rīkoties, ja pēc elektrības pārrāvuma nestrādā Wi-Fi savienojums?

Atslēdz no elektrības

Sākumā atslēdz no lektrības Technicolor modemu (melna kastīte) un tad Huawei Wi-Fi rūteri (baltā kastīte).

 

Nogaidi 5 sekundes

Pēc ~5 sekundēm pieslēdz Technicolor modemu atpakaļ pie elektrības. Sagaidi, kad uz modema iedegsies Broadband lampiņa (tas var aizņemt līdz 5 min).

 

Gatavs

Pieslēdz arī Huawei rūteri atpakaļ pie elektrības - pēc minūtes internets atkal būs darba kārtībā.

 

Ja arī pēc tam internets nestrādā kā vajadzētu, pārbaudi vai esi saslēdzis pareizi visus vadus.

Ko darīt, ja ir tehniskās problēmas, kuras nesanāk atrisināt pašam?

Primāri ieskaties palīdzības lapā esošajā rūtera uzstādīšanas instrukcijā.

 

Ja problēmu tomēr nav izdevies atrisināt, tad sazinies bez maksas ar Tet tehniskās palīdzības dienestu (katru dienu 00:00 – 24:00), zvanot uz 67000177 vai 177 (cipars 2).

Kad un kur es saņemšu jauno līgumu?

Jaunais līgums uzreiz pēc pakalpojuma ierīkošanas būs pieejams pašapkalpošanās portālā mans.tet.lv un Mans Tet lietotnē. Iepazīsties ar to un apstiprini elektroniski.

Kā es varu apstiprināt līgumu?

Lai elektroniski apstiprinātu līgumu un/vai pielikumu, pieslēdzies pašapkalpošanās portālam Mans Tet ar klienta internetbanku. Tālāk dodies uz sadaļu Pakalpojumi → Mani līgumi. Kad jaunais līgums/pielikums ir izlasīts, atzīmē, ka esi iepazinies ar tā nosacījumiem un spied Apstiprināt.

 

Ja internetbanku neizmanto, dodies uz tuvāko Tet veikalu, ņemot līdzi pasi vai ID karti – Tet darbinieki palīdzēs veikt apstiprināšanu.

 

Plašāka pamācība pieejama šeit.