Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem norēķiniem par elektrību

Izvēlies piemērotāko Tet elektrības tarifu un saņem savu atlaidi!

Kam pienākas aizsargāta lietotāja atlaides?

Kam pienākas aizsargāta lietotāja atlaides?

  • Daudzbērnu ģimenei - 20,00 €/mēn.
  • Personai ar 1. invaliditātes grupu vai tās aizgādnim - 15,00 €/mēn.
  • Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) - 15,00 €/mēn.
  • Ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti - 15,00 €/mēn.

Uzzināt vairāk

Kā saņemt aizsargātā lietotāja atbalstu?

Kā saņemt aizsargātā lietotāja atbalstu?

Pārliecinies, ka dokumenti, kas nodrošina aizsargātā lietotāja statusu, ir derīgi.
Pārbaudi to latvija.lv

Piesakot Tet elektrību, papildu dokumenti nav jāiesniedz – atlaide tiks piemērotas automātiski.
Detalizētāk par noteikumiem

Atlaide tiks piemērota nākošajā mēnesī pēc pakalpojuma ierīkošanas.

Kā pieteikt Tet elektrību ar aizsargātā lietotāja atbalstu?

Piesaki līdz 15. datumam

Paraksti līgumu elektroniski vai mutiski telefonsarunas laikā

Izvēlies piemērotāko tarifu plānu - Stabilais vai Dinamiskais

Atlaidi saņemsi nākamajā rēķinā pēc pakalpojuma pieslēgšanas


Biežāk uzdotie jautājumi

Kura valsts iestāde kontrolē un uztur aizsargātā lietotāja pakalpojumu?

Tiem SIA Tet klientiem, kuriem pienākas šis atbalsts, informāciju par piemērojamo atbalstu ik mēnesi nodrošinās Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Vairāk informācijas

Kādas izmaiņas stājušās spēkā no 2021. gada 1. novembra?

Informējam, ka ir stājušās spēkā noteikumu izmaiņas, kas paredz ka no š.g. 1. novembra aizsargātajiem lietotājiem paredzētas atbalsta summas izmaiņas periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Par elektrības patēriņu no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim tiks piemērotas sekojošas atbalsta summas:

- trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) - 15 €/mēn.;

- ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, - 15 €/mēn.;

- personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim - 15 €/mēn.;

- daudzbērnu ģimenei* - 20 €/mēn.

 

*Atbalsts tiks piemērots arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no bērniem vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, augstāko vai profesionālo izglītību ārzemēs. Ja atbilstat šādai daudzbērnu ģimenes kategorijai, tad atbalsta saņemšanai nepieciešams nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, un pievienojot Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Kā pārbaudīt vai tev pienākas aizsargātā lietotāja atbalsts?

Statusu, kā arī tev piešķirto maksājuma samazinājumu iespējams pārbaudīt latvija.lv (e-pakalpojums "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana") vai vēršoties Būvniecības valsts kontroles birojā.

Kas tiks segts, izmantojot piešķirto aizsargātā lietotāja atbalstu?

Ar atbalstu tiks segtas elektrības, sadales sistēmas pakalpojumu un obligātās iepirkuma komponentes izmaksas, neiekļaujot PVN. Ja persona atbilst vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem vienlaicīgi, atbalsts summējas. Uzkrājums, ja atbalsts pārsniegs rēķina kopsummu (neiekļaujot PVN), tiks summēts kalendārā gada ietvaros.

Kur var iepazīties ar aizsargātā lietotāja MK noteikumiem?

Ar Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Kā pieteikties aizsargātā lietotāja pakalpojuma saņemšanai?

Ja esi aizsargātais lietotājs un līgums ir sastādīts uz tavu vārdu, atbalsts tiks attiecināts uz tavu līgumu automātiski.

 

Ja tev ir pakalpojums vienlaicīgi pie vairākiem tirgotājiem, norādi izvēli, uz kuru no tirgotājiem attiecināt atlaidi latvija.lv (e-pakalpojums "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana") vai vērsies Būvniecības valsts kontroles birojā.

Kā saņemt atbalstu, ja esi elektrības līguma apakšlietotājs (aizsargātais lietotājs, bet līgums ir uz citas personas vārda)?

Lai saņemtu aizsargātā lietotāja atlaidi automātiski, aicinām pārreģistrēt elektroenerģijas pakalpojumu uz jūsu vārdu. Ja tomēr tas nav iespējams, nepieciešams rakstisks iesniegums, kurā jānorāda:

- līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru;

- savu vārdu, uzvārdu;

- savu personas kodu;

- pakalpojuma saņemšanas adresi;

- savu kontaktinformāciju.