Izvēlne
BiznesamReklāma Wi-Fi tīklā

Reklāma Tet Wi-Fi tīklā

Reklāma Tet Wi-Fi tīklā

Pieteikt

Papildu informācija

Cenas
Reklāmas formāti

Reklāma Wi-Fi tīklā tiek piedāvāta par bruto cenu 10 € (bez PVN) / 1 000 ekspozīcijām (bez segmentācijas koeficientiem).

Reklāmas kampaņas tiek plānotas pa nedēļām vai speciāli ieplānotiem kampaņu periodiem. Kopējā cena tiek noteikta pēc kampaņas periodā garantētā ekspozīciju apjoma.

Izvēloties reklāmas segmentāciju, tiek piemērots koeficients, kura apmērs ir atkarīgs no segmentācijas sarežģītības. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Wi-Fi reklāmu un cenām, lūdzu, sūtiet ziņu

 

Reklāmas segmentācijas koeficienti

SegmentsIndekss
Visa Latvija 1,00
Atsevišķi reģioni (piem.eram, Vidzeme)1,20
Atsevišķas pilsētas vai punktu tipi1,25
Rīga vai Rīgas novads1,30
Speciāli atlasīti punkti2,00


Uzcenojums par video reklāmu: 1,2.

Reklāma tiek rādītā Tet-free Wi-Fi punktos interneta pārlūkprogrammas lietošanas sākumā un tā ir redzama dažādās gala iekārtās.

 

Rotācijā ir viens responsīvs baneris ar šādu tehnisko specifikāciju:

  • Formāti: jpg, jpeg, png, gif, bmp, webp, svg, html5, Youtube video

  • Fails mobilajām ierīcēm un telefoniem tiek automātiski pielāgots atbilstoši ierīces ekrāna izšķirtspējai

  • Rekomendējamā izšķirtspēja: 1080x1550 horizontālam attēlam un 1550x873 vertikālam attēlam

  • Ieteicamais attēla lielums: ne lielāks par 3MB

  • HTML faila vadlīnijas skatīt šeit 

 

Iespējams veikt reklāmas ģeogrāfisko segmentāciju pēc reģiona, pilsētām u.tml., kā arī veikt segmentāciju pēc Wi-Fi punkta veida, piemēram, skolas, veikali, sabiedriski nozīmīgi objekti u.tml.