Brīvās sarunas

  • Piemērots uzņēmumiem, kuriem tālruņa līnija nepieciešama aktīvai saziņai
  • Abonēšanā ietverts neierobežots apjoms bezmaksas sarunu minūšu uz Latvijas mobilajiem un fiksētajiem elektronisko sakaru tīkliem
  • 24 stundas pieejams Tet biznesa klientu apkalpošanas tālrunis: 67 177 177

Cena (bez PVN)

6,95 €/mēn.

Tarifi

Tarifi Latvijā
Starptautiskie tarifi