BiznesamWi-Fi zona

WiFi zona

WiFi zona

Skatīt plānus un cenas

Ieguvumi

Spēcīgs signāls

Spēcīgs bezvadu interneta signāls - arī telpās ar šķēršļiem.

Liels lietotāju skaits

Internetu vienlaikus var izmantot liels lietotāju skaits (līdz pat 70 lietotāji ar 1 bāzes staciju).

Wi-Fi punkts kartē

Jūsu uzņēmums tiks iekļauts bezmaksas Wi-Fi punktu kartē.

Viss iekļauts

Tet nodrošina visu nepieciešamo aprīkojumu un uzturēšanu, t.sk. programmnodrošinājuma atjaunošanu un drošību.

Stabils ātrums

Paredzēts lielam lietotāju skaitam, kam nepieciešams ātrs un stabils interneta pieslēgums, lai klienti spētu izmantot visu interneta līnijas ātrumu.

Klientu atbalsts

Vienmēr pieejams mūsu biznesa klientu apkalpošanas tālrunis:
67 177 177.

Wi-Fi tīkli

Tet-free
Tet_plus
 • Bez papildus maksas aktivizējams Wi-Fi tīkls, kas ļauj lietot bezlimita datu pārraidi.

 • Lieliski piemērots publiskām vietām (darbiniekiem un klientiem ir pieejams brīvas piekļuves Wi-Fi tīkls bez pieslēgšanās paroles).

 

 • Bez papildus maksas aktivizējams Wi-Fi tīkls, kurā var autorizēties izmantojot Wi-Fi abonementu vai priekšapmaksas kodu.

 • Vienreiz sakonfigurējot (autorizējoties) nav nepieciešams atkārtoti autorizēties.

 • Drošs tīkls (lieto šifrētu savienojumu ar Wi-Fi punktu).

 

Plāni un cenas

Standarta Wi-Fi
1000€/mēn.
 • Wi-Fi tīkli: Tet-free un Tet_plus.

 • Bez datu pārraides apjoma un ātruma ierobežojuma līdz bāzes stacijai.

 • Cena norādīta par vienu bāzes staciju.

 

Pielāgotais Wi-FI
2400€/mēn.
 • Wi-Fi tīkls Tet-free.

 • Uzstādot vismaz 4 Wi-Fi raidītājus ir iespēja papildus izvēlēties arī 1 individuālu Wi-Fi tīkla nosaukumu, kuram var uzstādīt arī individuālu paroli.

 • Cena norādīta par vienu bāzes staciju.

 

Neatradāt meklēto?

Ja neatradāt meklēto vai vēlies noskaidrot papildu informāciju, sazinies ar mums.

Sazinieties ar mums