GDPR audits

GDPR audits

GDPR audits

 

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

GDPR audits

GDPR audits

GDPR audits

 

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

Novērtējums, kas nosaka atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un palīdz uzlabot organizācijas datu privātuma praksi.

 

Pieteikties konsultācijai -->

Pieteikties konsultācijai -->

Kas ir GDPR audits?

GDPR audits ietver rūpīgu organizācijas datu apstrādes procesu, politiku un prakses novērtēšanu, lai noteiktu, vai tie atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Šajā auditā tiek pārbaudīts, kā personas dati tiek vākti, glabāti, apstrādāti un koplietoti uzņēmumā. Tajā tiek novērtēta arī drošības pasākumu efektivitāte, datu pārkāpumu rekacijas protokoli un piekrišanas mehānismi.

Veicot GDPR auditu, uzņēmumi var atklāt trūkumus datu apstrādē un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu atbilstību regulai, tādējādi aizsargājot personu tiesības uz privātumu un izvairoties no iespējamām sankcijām.

Kādi ir GDPR audita uzdevumi?

Personas datu identificēšana

Audits ietver organizācijas ievākto, apstrādāto un uzglabāto personas datu rūpīgu identificēšanu un kartēšanu.

Datu subjekta tiesību pārbaude

Pārbaude, vai organizācija ir izveidojusi atbilstošus procesus un dokumentāciju, lai efektīvi apstrādātu datu subjektu pieprasījumus.

Juridiskā pamatojuma izvērtēšana

Tiek izvērtēts, vai organizācijas prakse atbilst juridiskajām prasībām, tostarp datu apstrādes likumīgajam pamatam, datu uzglabāšanas un pārsūtīšanas mehānismiem.

Apmācības, drošības pasākumu izvērtēšana

Tiek izvērtēti līgumi, datu aizsardzības ietekmes novērtējumi, apmācības programmas un citi drošības pasākumi, lai identificētu nepilnības vai jomas, kas jāuzlabo.

Privātuma politikas pārskatīšana, uzlabošana

Tiek izskatīta organizācijas privātuma politika, pārliecinoties, ka tā sniedz skaidru un kodolīgu informāciju datu subjektiem.

Thumbnail

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums!

67177177

67177177

67177177


Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Vai atstājiet savu kontakttālruni, un mēs ar jums sazināsimies. *

Nosūtīt

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Jūsu kontakttālrunis ir saņemts

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Tuvākajā laikā ar jums sazināsies operators, lai sniegtu konsultāciju.

Aizvērt