Izvēlne
BiznesamIekārtu izvietošana datu centrā

Iekārtu izvietošana datu centrā

Iekārtu izvietošana datu centrā

Pieteikt

Ieguvumi

24/7 uzraudzība

Sistēmu nepārtraukta darbība, pieejamība un uzraudzība 24/7 režīmā.

Atbilstība drošības standartiem

Atbilstība visaugstākajiem mūsdienu tehniskajiem un drošības standartiem (TIER III).

Izmaksu ietaupījums

Nav nepieciešamas investīcijas telpām, iekārtām, tehniskajiem risinājumiem.

99.9% pieejamība

Augsts infrastruktūras pieejamības rādītājs - 99,98% mēnesī.

Pielāgojams risinājums

Pielāgojams dažāda līmeņa vajadzībām - gan vienkāršām sistēmām, gan lieliem un sarežģītiem risinājumiem.

Kvalificēts atbalsts

Kvalificēts tehniskās palīdzības dienests un sertificēti konsultanti.

Papildu informācija

Tehniskais nodrošinājums
Statnes
Datu apstrādes centrs 47U statnes (augstums 2 089 mm x dziļumu 1 030 mm x platumu 800 mm).

Lai infrastruktūru savienotu savā starpā, kā arī pieslēgtu pie ārējā datu pārraides tīkla, katrā statnē ir uzstādīts komutators, kurš nodrošina 24 Gbit/s portus un 3x 10 Gbit/s portus. Statnē tiek nodrošinātas 24 elektrības pieslēgumu vietas ar iespēju to skaitu palielināt. Paredzētā jauda uz statni ir līdz 7 kW, bet atbilstoši klienta vajadzībām to ir iespējams palielināt.

Pēc klienta pieprasījuma statnē var uzstādīt videonovērošanu, durvju atvēršanas monitoringu, kā arī individuālās parastās vai dubultās statnes slēdzenes.
Datu apstrādes centra telpas
Tet datu apstrādes centrā telpas būvētas atbilstoši ANSI un EuroNorm NE 1047-1 un 1047-2 standartiem. Tās izbūvētas atbilstoši modulārajam principam un nepieciešamības gadījumā ir viegli paplašināmas. Datu apstrādes centros pieejamas noliktavu telpas, kas paredzētas īslaicīgai iekārtu uzglabāšanai pirms uzstādīšanas.

Visas telpas pilnībā atbilst ugunsdrošības standartam, un tajās ir uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma (BOSH).
Drošība 
Datu apstrādes centra drošība atbilst TIER III datu centra prasībām, kas paredz nodalītu perimetru ap datu centra telpām, diennakts fizisko apsardzi, RFID un biometrijas kombinēto pieejas kontroli, kā arī attālinātu video novērošanu un ierakstu arhīvu.

Datu apstrādes centrā uzstādīta automātiskā ugunsdrošības sistēma, kas dzēšanai izmanto inerto gāzi.

Datu apstrādes centra mājā ierīkota signalizācija un BMS (Building Management System), kas seko līdzi mikroklimata, elektrobarošanas, durvju sensoru un citu svarīgo tehnisko mezglu parametriem.
Kondicionēšana
Kondicionēšanas sistēma veidota, izmantojot energoefektīvu tehnoloģiju "free-cool", kas paredz datu apstrādes centra dzesēšanai pēc iespējas vairāk izmantot āra gaisu.

Ventilatoru un sūkņu darbība tiek vadīta atkarībā no nepieciešamā aukstuma padeves daudzuma, izmantojot invertoru vadības tehnoloģiju. Kondicionēšanā tiek izmantots aukstuma nesējs Fritherm-20 (35%), kā arī jaunākās paaudzes freons R401, kas ir dabai draudzīgs un spēj nodrošināt efektīvu dzesēšanas sistēmas darbību arī tad, ja ārpus datu centra ir +50C grādu temperatūra. Rezultātā prognozējamais datu centra energoefektivitātes rādītājs (PUE) ir 1,1 -1,3.

Atbilstoši TIER III prasībām uzstādīta kondicionēšanas infrastruktūra N+1, kas pieļauj vienas sistēmas pilnīgu apturēšanu remonta vai apkopes vajadzībām, neradot ietekmi uz datu centra darbību, līdz ar to nodrošinot sistēmas pieejamību 99.98%.
Elektropiegāde
Datu apstrādes centra elektroapgādes nodrošināšanai izbūvēti divi neatkarīgi vidējā sprieguma kabeļi, kuri Latvenergo pusē pieslēgti pie augstsprieguma apakšstacijām, bet datu apstrādes centrā pieslēgti pie divām neatkarīgām sadalēm. Speciāli datu apstrādes centra vajadzībām izbūvēta vidējā sprieguma apakšstacija ar sausajiem transformatoriem, kas samazina ugunsgrēka riskus.

Datu apstrādes centra elektroinstalācijā izmantoti vara kabeļi ar nedegošu izolāciju. Visas vidējā un zemsprieguma iekārtas ir pilnīgi jaunas un atbilst ES drošības standartu prasībām, to prognozētais ekspluatācijas laiks - ne mazāk par 40 gadiem (līdz 2050. gadam).
Datu pārraides tīkls
Datu apstrādes centrā izveidoti divi neatkarīgi optiskie ievadi, kas savienoti ar optisko kabeļu maršrutiem uz Tet diviem neatkarīgiem pamattīkla mezgliem. Izmantojot šos pamattīkla mezglus, Datu apstrādes centrā pieejami interneta, ātrgaitas datu pārraides kanālu un tranzīta tilpumu pakalpojumi ar augstiem pakalpojuma pieejamības rādītājiem.

Tranzīta pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantota DWDM transporta pārraides sistēma, kas ļauj piedāvāt lielas kapacitātes tilpumus N x 10 Gbps.

Datu apstrādes centram nodrošināta tiešā pieeja gan BalticNet infrastruktūrai Baltijas reģionā, gan Trans Baltic Gateway projekta kapacitātēm, kas savieno Frankfurti ar Maskavu ar N x 10 Gbit/s kapacitāti.

Visi Tet datu apstrādes centri savā starpā savienoti optiskā lokā, kas nodrošina dubultu datu pārraides drošības līmeni.
Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS)
Datu apstrādes centrā nodrošinātas divas pilnīgi neatkarīgas UPS sistēmas, kas veidotas pēc augstāka līmeņa TIER IV prasībām. Tas ir papildu drošības garants, jo nodrošina datu centra izvietoto iekārtu elektrobarošanu no divām simetriskām pusēm un nepieļauj Latvenergo tīkla pārspriegumu, kropļojumu vai augstfrekvences trokšņu nokļūšanu iekārtu elektroapgādes ķēdēs.

Šīs sistēmas lietderības koeficients ir vienmērīgs visā jaudas diapazonā un sasniedz 96%.
Ģeneratori
Datu apstrādes centrā uzstādīta 2N konfigurācijas dīzeļģenerātoru sistēma, kas atbilst augstākā TIER IV Uptime Institute standarta prasībām. Sistēma Nr.1 sastāv no 3 paralēlas darbības SDMO dīzeļģeneratoriem, ar kopējo jaudu 2460 kVA. Sistēma Nr.2 ir Caterpillar dīzeļģenerators, ar kopējo jaudu 2400kVA.

Izplūdes gāzes atbilst Eiro 4 prasībām, trokšņu līmenis ne lielāks par 80dB, kas tiek panākts ar speciālām slāpēšanas sistēmām.

Degvielas tvertnes nodrošina degvielas padevi automātiskā režīmā. Degvielas daudzums ļauj nodrošināt datu centra autonomu darbību bez degvielas papildināšanas 24 stundas. Katram dīzeļģeneratoram ir gan pamatnē iebūvēta tvertne, gan arī divas papildu dubulto sienu tvertnes speciālā telpā. Izbūvēts speciāls degvielas iepildīšanas panelis, kas ļauj tvertnes uzpildīt no ārpuses.
Piekļuve
Piekļuve datu apstrādes centra telpām tiek nodrošināta vienīgi administratora pavadībā, atbilstoši īpašam caurlaižu režīmam jebkurā diennakts laikā.

Neatradāt meklēto?

Ja neatradāt meklēto vai vēlies noskaidrot papildu informāciju, sazinies ar mums.

Sazinieties ar mums