BiznesamDomēna vārds

Domēna vārds

Domēna vārds

No141€/mēn.(bez PVN)
Pieteikt

Pakalpojumā iekļauts

Web lapas adrese

Mājaslapas adrese ar Jūsu uzņēmuma nosaukumu www.uznemums.lv.

E-pasta adrese

E-pasta adrese ar Jūsu uzņēmuma nosaukumu vards@uznemums.lv

Domēna pāradresācija

Nepieciešamības gadījumā iespējama domēna vārda pāradresācija.

Papildu informācija

Lietošanas nosacījumi
Cenas
  • Abonēšanai pieejamie domēna vārdi: .lv, .com.lv.org.lv.edu.lv.net.lv.asn.lv.conf.lv un .id.lv. Tet nodrošina domēna vārda uzturēšanu ar jebkuru paplašinājumu (piemēram, .com.org u.c), taču nenodrošina tā abonēšanas iespēju.

  • Klientiem ir saistoši aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" Tīkla risinājumu daļas (NIC) Domēna vārdu lietošanas noteikumi.

  • Domēna vārdam jābūt garākam par 2 simboliem.

  • Domēna vārds var sastāvēt no latīņu alfabēta burtiem (lielajiem un mazajiem), burtiem ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž), cipariem un defises "-". Defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.

  • Domēna vārds tiek nodots lietošanā un to nevar iegūt īpašumā.

  • Minimālais pakalpojuma lietošanas laiks ir 12 mēneši.

  • Par pakalpojumu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, ja uzturēšanu nodrošina Tet.

Pakalpojuma veidsCena €/mēn.
(bez PVN)
Pakalpojuma abonēšana1,41
Pakalpojuma uzturēšana1,41
Pakalpojuma pārreģistrācija10,67
Domēna vārda pieslēgšana atpakaļ28,46