Domēna vārds

  • Mājaslapas un e-pasta adrese ar jūsu uzņēmuma nosaukumu
  • Iespējama domēna vārda pāradresācija
  • Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt domēna vārdu elektroniskā vidē un uzturēt to Tet serveros

Cena no (bez PVN)

1,41 €/mēn.

Ko nodrošina pakalpojums?

Ko nodrošina pakalpojums?

Web lapas adrese

Domēna vārds ir jūsu izvēlēts vārds vai nosaukums, kuru lieto kā mājaslapas nosaukumu interneta vidē (piemēram, www.uznemums.lv).

E-pasta adrese

Iespēja izmantot izvēlēto domēna vārdu e-pasta veidošanai ar jūsu uzņēmuma nosaukumu (piemēram, vards@uznemums.lv).

Domēna pāradresācija

Nepieciešamības gadījumā iespējama domēna vārda pāradresācija.