Meklēt tet.lv

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" izsludina konkursu uz SIA Tet padomes locekļu amatiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tet (turpmāk – Tet) ir lielākais tehnoloģiju un izklaides pakalpojumu uzņēmums Latvijā. Tet koncerns rūpējas par tehnoloģijām, internetu, datu drošu pārraidi un uzglabāšanu, inovāciju ieviešanu, veido uzņēmuma aizrautīgo jeb izklaides pusi, attīstot televīzijas platformas un kanālus ar oriģinālu saturu. Tet koncerns sniedz arī elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošanas un apkalpošanas pakalpojumus, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus, kā arī nodrošina  elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu.

Lai Tet koncernā nodrošinātu Tet ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, inovāciju ieviešanu, finanšu un risku pārvaldību, labas korporatīvās pārvaldības prakses principu ieviešanu, Tet koncerna vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, Tet padomes sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, Tet darbības jomās, tostarp zināšanas tehnoloģiju un inovāciju jomā, ļoti labas svešvalodu zināšanas, nepieciešamā pieredze vadošajos amatos un nevainojama reputācija (katram padomes loceklim).

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Possessor) kā Tet kapitāla daļu turētāja (50,99843%) izsludina konkursu uz Tet diviem padomes locekļu amatiem šādās kompetences jomās:

stratēģijas un biznesa vadības jomā; tehnoloģiju un inovāciju jomā.

Tet padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm izvirzāmās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

nevainojama reputācija; akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Tet padomes locekļa uzdevumus; valsts valodas prasmes padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā; angļu valodu padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz C1 līmenī; darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

- vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;

- vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu;

- vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Tet darbības jomās.

padomes locekļu amata kandidātiem stratēģijas un biznesa vadības jomā – praktiskā darba pieredze biznesa vadības jomā; padomes locekļu amata kandidātiem tehnoloģiju un inovāciju jomā – praktiskā darba pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā; atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām; padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" prasībām; neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 31.panta sestās daļas prasībām.

Tet padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm  vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze (pēdējo 15 gadu laikā):

izpratne par Tet darbības jomām; izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa ētiku; izpratne par kapitālsabiedrību darbību, pārvaldi un uzraudzību; izpratne inovāciju vadības un ieviešanas jautājumos; izpratne finanšu vadības jautājumos, ilgtermiņa finanšu vadības plānu izstrādē, finanšu resursu piesaistē, investīciju projektu izvērtēšanā, investoru attiecību vadību; izpratne par uzņēmuma eksporta jautājumiem; stratēģiskais redzējums; prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju; spējas izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi; spēja formulēt argumentētu viedokli; līderības un uzraudzības prasmes; pārmaiņu vadīšana; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; vadošo darbinieku motivēšana un attīstīšana; pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana; motivācija ieņemt amatu; vairāku svešvalodu prasmes; pieredze vidējā un lielajā starptautiskā uzņēmumā; pieredze biržā kotētā uzņēmumā; pieredze augstākā līmeņa vadošā amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu Tet darbības jomās; padomes locekļu amata kandidātiem stratēģijas un biznesa vadības jomā – praktiskā vismaz triju gadu darba pieredze biznesa vadības jomā; padomes locekļu amata kandidātiem tehnoloģiju un inovāciju jomā – praktiskā vismaz triju gadu darba pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021.gada 18.janvārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi "Pieteikums SIA Tet padomes locekļa/-les amatam (norādot  vienu vai vairākas kompetences jomas, uz kurām pretendējat)" elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot tos uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai klātienē slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus), nogādājot dokumentus Possessor, Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienu laikā: pirmdiena-piektdiena plkst. 9:00 - 17:00.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

motivētu pieteikumu (norādot vēlamo kompetences jomu un iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību Tet padomes locekļa amatam); Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā); padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā); augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas; valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Possessor tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteiktajām tēmām (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā desmit minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas un potenciālo interešu konflikta risku izskatīšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība līdz 3 000 EUR (bruto).

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67021314

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Possessor (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Kandidāti tiek informēti, ka to dati šī atlases konkursa procesa ietvaros tiks nodoti sadarbības partnerim - atlases kompānijai un valsts drošības iestādēm pārbaudes vekšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumu Nr. 417 "Industriālās drošības sertifikātu noteikumi" prasības.

Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (ja vēlaties, lai Possessor pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

 

 

Publicēts 2021. gada 4. janvārī.