Izvēlne
BiznesamIT drošībaDatu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

Datu aizsardzības pakalpojumi

Pieteikt

Datu aizsardzības pakalpojumu piedāvājums

Datu aizsardzības novērtējums pret VDAR
Datu aizsardzības dokumentācijas izstrāde
Datu aizsardzības speciālists (DPO as a Service)

Liels personas datu daudzums un to aizsardzības prasības liek uzņēmumiem pievērst pastiprinātu uzmanību to drošībai. Rezultātā tiek izstrādāti dažādi uzņēmuma iekšējie noteikumi un procedūras, kas ne vienmēr atbilst reālajai situācijai - tas uzņēmumu pakļauj datu noplūdes riskam. Lai no tā izvairītos, Tet piedāvā Datu aizsardzības novērtējumu VDAR (GDPR) prasībām.

 

Pakalpojumā ietilpst:

 • Darbinieku zināšanu pārbaude;
 • Atbildīgo personu intervēšana par datu aizsardzību un datu apstrādes vietu apsekošana;
 • Fizisko personu datu apstrādes drošības risku identificēšana un analīze;
 • Risku mazināšanas plāna izstrāde;
 • Darbinieku apmācības fizisko personu datu aizsardzībā;
 • Konsultācijas par fizisko personu datu aizsardzību;
 • Novērtējuma ziņojums ar atklātajiem trūkumiem un rekomendācijām.

Gadījumā, ja uzņēmumam nav pilnīgas datu aizsardzības dokumentācijas, Tet speciālisti parūpēsies par tās izstrādi, atbilstoši VDAR (GDPR) un FPDAL prasībām.

 

Pakalpojumā ietilpst:

 • Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar VDAR 35. pantu;
 • Personas datu apstrādes reģistra izveide;
 • Iekšējo normatīvo aktu izstrāde (personas datu apstrādes kārtība, videonovērošanas kārtība un brīdinājuma zīmes, privātuma politikas, izmaiņas darba kārtības noteikumos u.c.);
 • Līgumu pārskatīšana, kuru ietvaros tiek veikta datu apstrāde un datu apstrādes līguma noteikumu izstrāde;
 • Datu subjekta tiesību nodrošināšanai nepieciešamās veidlapas un dokumentācija (atļauju formas, datu subjekta informēšana par datu apstrādi, procedūra, kā identificē datu subjektu un izpilda tā pieprasījumus u.c.);
 • Darbinieku apmācības fizisko personu datu aizsardzībā.

Tet Datu aizsardzības speciālists nodrošinās pilnu servisu un GDPR atbilstību jūsu uzņēmumam - no datu izveidošanas, pārvietošanas un modificēšanas līdz pat arhivēšanai un to iznīcināšanai, ievērojot augstākās drošības prasības.

 

Pakalpojumā ietilpst:

 • Uzņēmuma personas datu aizsardzības pārraudzība;
 • GDPR atbilstības nodrošināšana;
 • Datu aizsardzības un apstrādes dokumentācijas uzturēšana;
 • Konsultēšana par datu aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumā un jaunu pakalpojumu, procedūru un datu apstrādes atbilstību GDPR prasībām;
 • Ar datu apstrādi un aizsardzību saistīto pieprasījumu apkalpošana;
 • Datu aizsardzības apmācības un zināšanu pārbaudes;
 • Datu noplūdes gadījumā – incidenta pārvaldība un reaģēšana 24h laikā;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana par fizisko personu datu aizsardzības jomā veiktajiem pasākumiem;
 • Sarakstes starp datu subjektiem un institūcijām par fizisko personas datu aizsardzību nodrošināšana.

Lai saņemtu piedāvājumu, vai, ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar mums:

info@dataexperts.lv