Tet TV publiskām telpām

Tet TV publiskām telpām

Izvēlēts pakalpojums: Tet TV papildu televizoram
formāts: 2XXXXXXX, piem., 21234567