Helio iTV + Starta internets

Cena turpmākos 24 mēnešus:

13,00 €/mēn.

Sākot ar 25. mēnesi 25,49 €/mēn.

Par piedāvājumu tiek slēgts beztermiņa līgums.
Visas tematiskās pakas un Shortcut Films 30 dienas bez papildu maksas.
Sākot ar 31. dienu stājas spēkā standarta maksa par Visām tematiskajām pakām un Shortcut Films 12,90 €/mēn.

Norādi savu kontaktinformāciju
Lūdzu, ievadi vārdu un uzvārdu.
Lūdzu, ievadi korektu personas kodu.
Lūdzu, ievadi korektu kontakttālruņa numuru.
Lūdzu, ievadi korektu e-pasta adresi.

Norādīt adresi
Lūdzu, ievadi pakalpojuma ierīkošanas adresi.
Lūdzu, izvēlies vismaz vienu paku